10 Stipendije financirane od strane Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje Republike Italije

Zaklada Stalnog tajništva Jadransko-jonska inicijativa i Veleučilište u Marche-u, u narodu Amb. Giovanni Castellaneta, glavni tajnik IAI, i prof. Gian Luca Gregori, veličanstveni rektor UNIVPM-a, potpisali su 6. srpnja ove godine. memorandum o razumijevanju usmjeren na jačanje suradnje između dvaju tijela za razvoj novih znanstveno-nastavnih aktivnosti o pitanjima koja se odnose na europske integracije.

Ovim protokolom konsolidirana je temeljna uloga akademsko-znanstvene suradnje sa zemljama Zapadnog Balkana promicanjem djelovanja za razvoj istraživačke i nastavne djelatnosti, promicanjem znanja, integracije i međusobnog obogaćivanja među kulturama.

Suradnja uključuje 10 stipendija, u trajanju od dvije godine, financirane od strane Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje, u korist studenata s područja Zapadnog Balkana za upis na jedan od 4 diplomski tečaja na engleskom jeziku na Politehničkom sveučilištu od Županje Marche u Italiji (Intenational Economics and Commerce, Biomedical Engineering, Environmental Engineering e Food and Beverage Innovation and) i početak tečaja o pitanjima europskih integracija i političko-ekonomskog razvoja zemalja zainteresiranih za Jadransko-jonsku inicijativu i strategiju EUSAIR.

Ove deset stipendije o temama koja se odnose na europsku integraciju i politički/ekonomski razvoj zemalja na koje utječe EUSAIR strategija dio su dosjea za mlade koji je Tajništvo IAI snažno provodilo posljednjih godina i koji se nastavlja i pod trenutnim albanskim predsjedanjem Inicijativom.

Rok za upis određen je do 8. studenog 2021. godine.

U Univpm-u se nalazi i Glavno tajništvo UniAdrion, udruge sveučilišta jadransko-jonskog područja, koja već više od 20 godina surađuje sa Zakladom IAI za razvoj područja. Ovom suradnjom nastoji se učvrstiti i sve više razvijati onaj duh suradnje i prijateljstva između zemalja Jadransko-jonskog mora koji je temelj „Deklaracije iz Ancone“.