Prezentacija UTPUH-a u Istri

pulaDana 23. listopada 2014., u Puli je održano predstavljanje udruge predstavnicima i institucijama Istre. Predstavljeni su ciljevi, organizacijska struktura, aktivnosti udruge kao i buduća događanja i planovi između kojih valja izdvojiti:

  • Proširenje udruge na 150 članova;
  • Pružanje savjetodavnih usluga članovima iz područja pravne i porezne problematike te iz područja EU fondova;
  • Postavljanje pitanja i zahtjeva prema institucijama državne i lokalne uprave za usklađivanjem, promjenama ili donošenjem pravilnika i zakona koji onemogučavaju i otežavaju poslovanje naših članova u Hrvatskoj;
  • Organizacija panela s raznim ministarstvima, agencijama i institucijama prema pretežitom interesu članova;
  • Prezentacija udruge u Slavoniji, Dalmaciji i sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Također su navedeni primjeri dosadašnje suradnje udruge UTPUH sa sljedećim udrugama i organizacijama:

  • Udruga talijanskih trgovinskih komora u inozemstvu;
  • Konfindustrija Srbija
  • Konfindustria Balkani
  • Hrvatska gospodarska komora

Predstavljanje u Puli medijski su popratili Grad Pula, La Voce del Popolo, 24sata, Regional Express, Radio HRT Pula, Lokalna Hrvatska itd.

Link na galeriju fotogtafija s prezentacije u Puli http://www.ccic.rla.hr/galerija.