Susret sa Sveučilištem u Zagrebu

1_5Sa velikim zadovoljstvom Vas obavještavamo da se Udruzi talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj kao član pridružilo Sveučilište Camerino iz Italije koje slovi kao jedno od najstarijih i najprestižnijih sveučilišta u Italiji, osnovano 1336. godine, sa preko deset tisuća studenata te podjelom na fakultet arhitekture, pravni fakultet, farmaceutski fakultet, fakultet veterinarske medicine i fakultet znanosti i tehnologije.

Shodno tome, dana 12. siječnja 2015. godine, organiziran je posjet Sveučilišta Camerino, Sveučilištu u Zagrebu kao najstarijem i najvećem sveučilištu u Hrvatskoj. Susretu su prisustvovali Rektor Sveučilišta Camerino, prof. Flavio Corradini, Prorektor sveučilišta Camerino  prof. Claudio Pettinari, njena ekscelencija Veleposlanica Republike Italije u Zagrebu Emanuela D`Alessandro, gospođa Albina Cherubini iz Veleposlanstva Republike Itaije u Zagrebu, predsjednik Udruge talijanskih produzetnika u Hrvatskoj g. Dubravko Hoić, član Uprvanog Vijeća Udruge g. Flavio Mais, direktor Talijanskog instituta za vanjsku trgovinu g. Massimo Sessa, Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. Damir Boras, Prorektor Sveučilišta u Zagrebu na znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. Miloš Judaš, Voditeljica ureda za međunarodnu suradnju dr. phil Branka Roščić te stručna suradnica za međunarodnu suradnju mag.iur. Tina Mladina.

Link na galeriju.