Obveza upisa u Registar stvarnih vlasnika

Želimo Vas obavijestiti da Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisuje da su trgovačka društva, udruge, zaklade i ustanove osnovane na području Republike Hrvatske dužni u Registar stvarnih vlasnika upisati podatke o fizičkim osobama stvarnim vlasnicima.

Upis podataka se može izvršiti do dana 31. prosinca 2019., i to bez plaćanja naknade, na dva načina:

Za pravne osobe koje do 31. prosinca 2019. ne upišu podatke u Registar stvarnih vlasnika propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 350.000,00 kuna, dok je za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna.

Član Banka Kovanica potpisala Sporazum o osiguranju portfelja kredita za obrtna sredstva

U utorak 10. prosinca 2019. godine u Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj (HBOR), član THGK, Banka Kovanica potpisala je Sporazum o osiguranju portfelja kredita za obrtna sredstva za male poduzetnike izvoznike. Osim Banke Kovanica, Sporazum su potpisale još tri banke, a to su: Erste&Steiermärkische Bank, Hrvatska poštanska banka i Podravska banka.

Cilj ovog Sporazuma je olakšati pristup financiranju obrtnih sredstava za male i srednje poduzetnike. Ukupna vrijednost potpisanog Sporazuma iznosi 77 milijuna kuna.

Banke će, prema unaprijed dogovorenim uvjetima prihvatljivosti i troškovima osiguranja, samostalno odlučivati o kreditima koje će uključiti u portfelj kredita koji HBOR osigurava. Ovaj program omogućit će brže, jednostavnije i sigurnije odobrenje kredita bez dodatnog administriranja za svaki pojedini kredit.

Svečano otvorena prva stanica za punjenje velikih vozila LNG

S velikim zadovoljstvom Vas obavještavamo, da je dana 5. prosinca 2019. godine u Kukuljanovu, svečano otvorena prva stanica za punjenje velikih vozila LNG (liquified natural gas – ukapljeni prirodni plin) u Hrvatskoj.

Ovu inicijativu je pokrenuo član THGK Butanplin (Liquigas) i dr. Claudio Cannacini koji je zajedno sa doprinosima sustava CEF (Connecting Europe Facility) – europski fondovi, dao Hrvatskoj stratešku točku za veliki cestovni prijevoz koji je sada pogodniji, učinkovitiji te prije svega manje štetan za okoliš za razliku od tradicionalnih goriva.  

Čestitke članu Butanplinu!

Okrugli stol “Talijanske investicije u Hrvatskoj: aktualna situacija i buduće perspektive”

Dana 25. svibnja 2016. godine u suradnji sa Veleposlanstvom Republike Italije u Zagrebu i Ministarstvom gospodarstva, UTPUH je organizirao Okrugli stol pod nazivom: “TALIJANSKE INVESTICIJE U HRVATSKOJ: AKTUALNA SITUACIJA I BUDUĆE PERSPEKTIVE”.
Na susretu je prisustvovao Nj.E. Adriano Chiodi Cianfarni, Veleposlanik Italije u Republici Hrvatskoj te Nj.E. Tomislav Panenić, ministar gospodarstva Republike Hrvatske koji su pozdravili sve sudionike i održali kratki govor.
Prije samog početka prezentacija izvršeno je Potpisivanje sporazuma o suradnji između FINEST-a i Agencije za investicije i konkurentnost.
Predsjednik UTPUH-a, gospodin Dubravko Hoić predstavio je Udrugu i Talijansko poduzetništvo u Hrvatskoj.
Nakon gospodina Hoića, riječ je preuzeo gospodin Viktor Horvatinović iz Florian Grupe koji je predstavio aktivnosti i investiranja grupacije u Hrvatsku.
Gospodin Dr. Mauro Del Savio, predsjednik FINEST SPA je održao prezentaciju gdje je predstavio FINEST  i operativne sustave za internacionalizaciju te djelatnost FINEST-a u Hrvatskoj
Dr. Damir Novinić, ravnatelj Agencije za investicije i konkurentnost (AIK) predstavio je AIK i operativne sustave za privlačenje investicija u Hrvatsku.

06.svibanj 2016. godine – Prezentacija o strukturnim instrumentima EU

Naša Udruga želi osigurati svojim članovima sve nove i točne informacije o strukturnim instrumentima Europske unije, podrška koja je u različitim oblicima vrlo važna za proširenje poslovanja. Shodno tome Udruga je organizirala dana 06. svibnja 2016. godine susret u prostorijama Udruge na tu temu.

Prezentacija je bila na talijanskom jeziku a istu su  održali i dr. Terzoni Mauro, direktor međunarodnih financijskih usluga u regiji Marche i gospodin Flavio Mais, član uprave UTPUH-a viši konzalting partner Jureconsultinha i viši partner tvrtke Operae d.o.o.  iz Rijeke.

Susret poduzetnika uz predstavljanje Europske Investicijske Banke i Privredne Banke Zagreb

Dana 08. ožujka 2016. godine u suradnji sa Veleposlanstvom Republike Italije u Zagrebu, Europskom Investicijskom Bankom i pod pokroviteljstvom Privredne Banke Zagreb, Udruga talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj – UTPUH, organizirala je susret u Hotelu Double Three by Hilton u Zagrebu, na kojem su mogućnosti financiranja ponuđene od europskih institucija u suradnji sa bankama koje posluju na teritoriju Republike Hrvatske  i instrumenti Trade Financing-a bile središnje teme susreta.
Susret je otvorio potpredsjednik UTPUH-a gospodin Gabriele Pace, koji je ujedno i potpredsjednik PBZ-a koji je pozdravio sve prisutne te zahvalio gospodinu Kovačevu koji je svoj doprinos dao prvo kao odgovorna osoba HBOR-a, a sada i kao direktor Ureda Zagreb EIB-a na povećanju konkurentnost i podršci na projektima koji su pokrenuti u raznim gospodarskim sektorima.
Zatim je gospodin Kovačev predstavio EIB i Europski Fond za Strateška Investiranja (EFSI), poznat i kao Junker Fond.EIB financira 440 projekata godišnje u 160 zemalja. Središte EIB-a je u Luxembourgu ali ima svoje urede u 34 zemlje i broji oko 2900 zaposlenih. Prioriteti financiranja EIB-a su okoliš, infrastruktura, istraživanje i malo i srednje poduzetništvo.
Nakon gospodina Kovačeva susret je privela kraju gospođa Branka Orešković, iz sektora za financijske institucije i posebna financiranja PBZ-a koja je prisutnima prezetirala mogućnosti financiranja vezano na uvoz/izvoz.

Aktivnost Udruge u približavanju i suradnji s Confinindustriom i Talijanskom gospodarskom komorom u inozemstvu

Dana 19. listopada 2015. godine predsjednik udruge, gospodin Dubravko Hoić, glavni tajnik, gospodin Hrvoje Grenac i član upravnog odbora, gospodin Flavio Mais, odazvali su se pozivu gospodina Edoarda Garronea, potpredsjednika Confindustrije Italija i delegat Confindustrije za asocijativnu internacionalizaciju i nazočili sastanku Međunarodnih predstavnika Confindustrije koja se održala u Milanu dana u sklopu sajma EXPO. Tom je prigodom organiziran i posjet samom sajmu.
Na sastanku se razgovaralo o još boljoj suradnji između Udruge talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj i Confindustrije te su se ojačala poznanstva između predsjednika i direktora koji djeluju u krugu Međunarodnog konfederalnog sustava, ne samo na Blakanu nego i u Rusiji.
Sastanku su nazočili i gospoda iz Confindustrie Balcani, preimenovana u Confinindustria EstEuropa koja uključuje, uz postojeće udruge Confindustrije u Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Rumunjskoj, Srbiji i Rusiji.
Projekt Confindustrie EstEuropa započet je još 2004. godine u Bugarskoj i sada je Confindustria izrazila želju za suradnjom sa našom udrugom. Confindustria želi organizirati, početkom 2016. godine, jedan veliki promotivni događaj, koji će učiniti poznatijom Confindustriu a i promovirati našu udrugu.
Također, predstavnici udruge, Dubravko Hoić, predsjednik, Hrvoje Grenac, glavni tajnik, Francesco Ruffoli i Flavio Maiss, članovi upravnog vijeća udruge, odazvali su se pozivu gospodina Antonia Romana, voditelja podrške mreže Talijanskih gospodarskih komora u inozemstvu i prisustvovali njihovoj 24. Svjetskoj konvenciji, koja se održala u Trstu od 24. do 27. listopada 2015. godine.
Predstavili smo naš dosadašnji rad, posebice u pomoći našim članicama na pravnom i poreznom polju glede problematike povezane s ministarstvom financija RH, promidžbi udruge u svim hrvatskim regijama, suradnji s Veleposlanstvom, Agencijom ICE, dok je gospodin Romano u kratko iznio ustrojstvo Komore u inozemstvu, poduzetničku inicijativu nužnu za razvoj svake pojedine od Komora, primjere uspješnih poput Talijansko-Nizozemske, Talijansko-Danske te dvogodišnji put od pridruživanja, preko punopravnog članstva do priznanja Republike Italije. Dr. Romano je izrazio spremnost Unioncamere da se odmah pokrene postupak pridruživanja, kako bismo bili u mogućnosti što prije ostvariti punopravno članstvo.
Upravno vijeće UTPUH-a razmotriti će daljnji rad udruge i mogućnosti suradnje i povezivanja u budućnosti.

Objavljen Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi

hand_writingTemeljem izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona u Narodnim novinama 78/15 od 17. srpnja 2015.g. objavljen  je Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi koji stupa na snagu sedmog dana od objave. Tekst Pravilnika možete pronaći ovdje.
Najvažnije iz sadržaja Pravilnika:

Obvezujuća mišljenja

Kao područja o kojima će se izdavati obvezujuća mišljenja određena su:
  • utvrđivanje oporezivih isporuka u svrhu podjele pretporeza,
  • primjena poreznih propisa u slučajevima investicijskih projekata koji se realiziraju u Republici Hrvatskoj, čija vrijednost prelazi 20.000.000,00 kuna,
  • utvrđivanje porezne osnovice poreza na dobit pri spajanju, podjeli, djelomičnoj podjeli, prijenosu imovine i zamjena dionica i udjela osim poreznih postupaka utvrđenih člancima 20.a do 20.r Zakona o porezu na dobit,
  • primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kod obveza poreza na dohodak i poreza na dobit
  • područja primjene obvezujućih mišljenja mogu biti i porezni tretmani poslovnih aktivnosti koje zbog svojih osobitosti nisu usporedive niti uobičajene s poslovnim aktivnostima koje se obavljaju na području Republike  Hrvatske.
Zahtjev može podnijeti porezni obveznik rezident ili nerezident odnosno njegov opunomoćenik ili porezni savjetnik, fizička ili pravna osoba koja još nije stekla status poreznog obveznika ili nije još izvršila registraciju obavljanja djelatnosti prema posebnim propisima odnosno njihov opunomoćenik ili porezni savjetnik. Za izdavanje obvezujućih mišljenja nadležna je Porezna uprava, Savjetodavno tijelo za obvezujuća mišljenja, koje se osniva po odluci Ravnateljice Porezne uprave. Podnositelj može podnijeti prijedlog za održavanjem prethodnog razgovora sa Poreznom upravom na kojem se usmeno razjašnjavaju činjenice i okolnosti pitanja koje bi moglo biti predmetom obvezujućeg mišljenja. Zahtjev se podnosi putem nadležne ispostave Porezne uprave ili Ureda za velike porezne obveznike.
Rok za izdavanje obvezujućeg mišljenja je 60 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva. U propisanim slučajevima ovaj rok se može produljiti.
Troškovi su određeni u rasponu od 5.000,00 kuna do 30.000,00 kuna prema ekonomskoj snazi podnositelja zahtjeva.

Ispravak prijave

Za ispravak prijave podrobnije se razrađuju uvjeti, način i rokovi ispravka prijave na poziv Porezne uprave  koja može u slučajevima u kojima to ocijeni potrebnim do isteka roka zastare pozvati poreznog obveznika da izvrši ispravak prijave u ostavljenom roku koji ne može biti dulji od 30 dana od zaprimljenog poziva.
Ako se porezni obveznik ne odazove pozivu, Porezna uprava će pokrenuti postupak poreznog nadzora radi detaljne provjere točnosti i vjerodostojnosti podataka i knjigovodstvene dokumentacije.

Statistička izvješća o činjenicama bitnim za oporezivanje

Subjekti podnošenja izvješća su porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV koji na dan sastavljanja izvješća imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja, a koja su dospjela sukladno rokovima ispunjenja novčanih obveza.
O dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima obveznici su dužni do naplate u cijelosti ili cjelokupnog otpisa, sastavljati statistička izvješća sa stanjem na dan 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca tekuće godine, uz uvjet da na dan sastavljanja nisu starija od 6 godina.
Obrazac OPZ-STAT-1 sastavni je dio Pravilnika te se propisuju rokovi podnošenja ovih obrazaca, a kao prvi datum podnošenja propisan je 20. veljače  2016. godine, kako bi se porezni obveznici – podnositelji obrasca stigli na vrijeme pripremiti.

Porezna nagodba

Propisuje se detaljnije sklapanje porezne nagodbe između poreznog tijela i poreznog obveznika za novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora i to do  uručenja zapisnika o obavljenom poreznom nadzoru. Novoutvrđene porezne obveze  utvrđene u postupku procjene prema čl. 82. st. 2. Općeg poreznog zakona mogu se smanjiti za ukupno 5%.
Obveze po osnovi utvrđenih zateznih kamata u postupku poreznog nadzora mogu se smanjiti od 10% do 100% ako se iznos plaća na dan sklapanja nagodbe, razmjerno iznosu uplaćenih novoutvrđenih poreznih obveza. Za plaćanje cijeloga iznos novoutvrđenih poreznih obveza ili ostatka iznosa u roku od 90 dana od dana sklapanja porezne nagodbe kamate se smanjuju za 50%.
Cilj  sklapanja porezne nagodbe je povećanje naplate novoutvrđenih obveza u poreznom nadzoru, skraćivanje trajanja poreznog postupka (nema prigovora, žalbi, tužbi), poticanje poreznih obveznika na dobrovoljno izvršenje poreznih obveza kroz stimulativne mjere koje se odnose na porezne obveze utvrđene procjenom porezne osnovice, smanjenje obračunane zatezne kamate ako porezni obveznik prihvaća obveze utvrđene u nadzoru i odrekne se prava na žalbu te plati novoutvrđenu obvezu u tijeku nadzora, a porezno tijelo se odriče  prekršajnog progona ako su sukladno odredbama Prekršajnog zakona ispunjeni uvjeti za primjenu načela oportuniteta i ako porezni obveznik plati novoutvrđene obveze u tijeku nadzora.