Generalna skupština THGK

Generalna izborna skupština Talijansko-hrvatske gospodarske komore održana je elektroničkim putem u četvrtak, 17. rujna od 18:00 sati uz nazočnost veleposlanika Italije Nj.E. Pierfrancesco Sacco, koji se prisutnima obratio s entuzijazmom i optimizmom za budućnost nakon brojnih inicijativa s hrvatskim i talijanskim nacionalnim vlastima.

Prilagođeni zdravstvenoj situaciji, članovi su se okupili na vrlo produktivnoj internetskoj sjednici, koristeći sredstva digitalizacije, također za glasanje za nove članove Upravnog Vijeća i Vijeća revizora putem platforme za e glasanje Eligo.

Zahvaljujemo svim kandidatima koji su pokazali spremnost i raspoloživost za sudjelovanje u radu Komore i čestitamo novom Upravnom vijećuza sljedeće tri godine sastavljenom od 13 članova:

Predsjednik Komore – Francesco Ruffoli – Calzedonia Group

Dopredsjednik – Alessio Cioni – PBZ – Intesa Sanpaolo

Dopredsjednik – Raoul Cvečić Bole – Energy pellets

Vijećnici:

Alberto Gusella – ZABA – Unicredit

Giambattista Semeraro – FATA, grupa Danieli

Sanjin Korać – Infobip

Peter Ferluga – De ‘Longhi

Giorgio D’Ascenzo – grupa Wam

Marco Clemente – ABS Sisak – Acciaierie Bartoli Safau

Branko Močibob – Generali osiguranje

Edi Furlan – Eli Friulia

Claudio Canaccini – Butanplin – Liquigas

Elvio Florian – Florian Inc.

Članovi novog Vijeća revizora koje su izabrali članovi CCIC-a:

Iva Lesjak – Btec d.o.o.

Diana Antičić – Pkf Tax Antičić

Franka Knežić – Pkf Knjigovodstvo

Odabranim članovima želimo dobar rad!

Tako ojačani spremni smo se suočiti s novim izazovima s vrlo bogatim programom aktivnosti zajedno s našim partnerima cijelog Sistema Italia i brojnim suradnicima.

#zajednodouspjeha

Novi digitalni vodič za izvoz

Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje Italije, u suradnji s gospodarskim komorama, regijama, ICE, SACE i SIMEST izradilo je e-knjigu “Izvoz: vodič za početak”.

Vodič, uz praktične i jednostavne konzultacije, koristan je digitalni alat za sve talijanske tvrtke koje su zainteresirane za pokretanje ili jačanje svoje prisutnosti na međunarodnim tržištima.

Sadrži glavne informacije o uslugama koje nudi javni sustav, alate i inicijative kojima talijanske tvrtke mogu pristupiti u pogledu obuke, informacija, orijentacije i financijske podrške za rad sa stranim zemljama.

Vodič, koji se stalno ažurira, može se preuzeti s web stranice Ministarstva (PDF – 26 MB).

Dokument je proizvod „Pakta za izvoz“, procesa slušanja koji koordinira Farnesina radi prikupljanja zahtjeva koje su trgovinska udruženja izrazila s ciljem pokretanja inovativne i zajedničke strategije javne potpore internacionalizaciji tvrtke temeljene na šest stubova:

1. Komunikacija

2. Integrirana promocija

3. Obuka i informacije

4. Sajamski sustav

5. Digitalna trgovina

6. Pojednostavljeno financiranje

Fedele Troisi, Re de Gelato

„Osjetio sam potrebu da se na neki način zahvalim Stožeru pa sam odlučio da im pomognem u nabavci zaštitne opreme, koja je i dalje neophodna..“

S ponosom prenosimo intervju iz Glasa Istre s g. Fedele Troisi, član Talijansko hrvatske gospodarske komore, Talijan s istarskom adresom koji je vjeran svom drugom domu i naravno svojoj domovini, kako mu i ime kaže (Fedele – Vjeran)

Odluka o nužnoj mjeri obaveznog korištenja maski za lice

Ovom odlukom uvodi se nužna mjera obaveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski. 

Maske za lice ili medicinske maske obavezni su koristiti:

 • zaposlenici zdravstvenih ustanova i osobe koje dolaze u posjet pacijentima, ako su posjete dopuštene
 • vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prometa i putnici u javnom prometu
 • zaposlenici u trgovačkoj djelatnosti i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama
 • zaposlenici u ugostiteljskoj djelatnosti koji dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka
 • i druge osobe koje na to posebnim uputama i preporukama obveže Hrvatski zavod za javno zdravstvo 


Odluka se primjenjuje od 13. srpnja 2020. godine. 

Parlamentarni izbori 2020

Jučer su se u Hrvatskoj održali parlamentarni izbori, a rezultati Državnog izbornog povjerenstva od ponoći donose pobjedu HDZ -a i Andreja Plenkovića sa 66 glasova što im omogućava brzo i lako sastavljanje nove vlade.

„Naša pobjeda ne samo da je velik korak nego i obvezuje. Izazovi pred nama su, uz dosadašnji težak put – još zahtjevniji, poručio je Andrej Plenković u obraćanju okupljenima u stožeru HDZ-a. „

Plenković je najavio da bi do 15. kolovoza mogli imati sastavljenu vladu, a jesen koja je pred svima nama puna je izazova.

Izbori će biti zapamćeni i po izuzetno slaboj izlizanosti od samo 46 %.

Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena

Uvjeti:

 • Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika
 • Od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika
 • Od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika.
 • Ograničenje isplate dividende u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021. za poslodavce korisnike potpore

Cilj mjere

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla

Trajanje mjere

Od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.

Visina subvencije

Do 2.000,00 kuna po radniku

Ciljane skupine poslodavaca

Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika

Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca.

 • ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., Pod vlasnicima i suvlasnicima smatraju se osobe koje su imatelji više od 25% udjela u kapitalu društva. Predstavnici radnika u upravnim i nadzornim odborima odnosno drugim odgovarajućim tijelima koja nadziru vođenje poslova mogu koristiti predmetnu potporu.

Radnici zaposleni na puno radno vrijeme kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno).

 • VISINA POTPORE
 •  
 • Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.000 kn mjesečno neto po radniku.
 • Vrijednost iznosa neto naknade sata skraćenog radnog vremena računa se po formuli: do 4.000,00 kn podijeljeno s mjesečnim fondom sati za puno radno vrijeme za mjesec za koji je tražena potpora, množen brojem sati za koje se daje potpora.
 • Za radnike čiji je iznos ugovorene ili propisane neto plaće niži od 4.000,00 kn u neto iznosu, uzima se u izračun naknade sata skraćenog radnog vremena iznos ugovorene ili propisane neto plaće.
 • Pojedini radnik može provesti do 50% mjesečnog fonda sati u korištenju potpore za skraćivanje radnog vremena.
 • Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore koju isplaćuje radniku.
 • Prema odobrenoj potpori Zavod će izvršiti i povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa iz i na osnovicu temeljem podatka Porezne uprave iz Obrasca JOPPD.
 • NAPOMENA: Tablica o iznosima sufinanciranja ovisno o broju radnih sati te postotku radnog vremena nalazi se u prilogu

1. Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu za skraćivanje radnog vremena je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%. Osim osnovnog kriterija poslodavac mora dokazati povezanost utjecaja epidemije COVID-19 na poslovanje i očekivanog pada ukupnog mjesečnog fonda radnih sati. Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prometa/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine i jednim od slijedećih razloga:

 • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
 • nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Iznimno, poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prometa u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga.

Pad prometa dokazuje se putem predanih obrazaca PDV Poreznoj upravi. Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrasca, a na zahtjev Zavoda dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje. Ostali razlozi dokazuju se putem obrazložene vjerodostojne dokumentacije koje će poslodavac dostaviti Zavodu na propisani način.

2. Potpora se može dodijeliti poslodavcima koji zapošljavaju:

 • od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika
 • od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika.

3. Poslodavci koji podnose zahtjev za potporom za skraćivanje radnog vremena moraju:

 • Opisno navesti razloge očekivanog pada ukupnog fonda sati rada svih zaposlenih na puno radno vrijeme kod poslodavca za mjesec za koji se traži potpora, od minimalno 10%, uz prilaganje vjerodostojne dokumentacije kojim se dokazuje očekivani pad.
 • Dostaviti očekivani broj radnika za koji se traži potpora
 • Dostaviti podatak o očekivanom padu prihoda/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
 • Dostaviti tjedne rasporede radnog vremena za svakog pojedinog radnika i Evidenciju o radnom vremenu sukladno navedenom pod Obveze poslodavca.

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za skraćivanje radnog vremena može zatražiti i drugu dokumentaciju.

Poslodavac koji je tražio potporu bit će obvezan vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore do 31. prosinca 2021. godine postupi na jedan od sljedećih načina:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
 • ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su po zakonu ovlaštene zastupati društvo;
 • dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
 • isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Dokumentacija se predaje on line na stranici

https://mjera-orm.hzz.hr/skracivanje-radnog-vremena/

U novom broju Diplomacy & commerce, prestižnog magazina, digitalno izdanje IN FOCUS ITALY

Intervju s Veleposlanikom Republike Italije, Nj. E. Pierfrancesco Sacco o turbulentnom razdoblju  tijekom pandemije, o talijanskim tvrtkama u Hrvatskoj, o turizmu i nizu drugih tema te intervju s Generalnom tajnicom talijansko hrvatske gospodarske komore, Andreom Perkov o realnom stanju u poslovanju i prognozama među poduzetnicima tijekom i post Covid 19, pokretanju ekonomskih aktivnosti između dvije zemlje, posljedicama potresa u Zagrebu te zašto poduzetnici biraju Talijansko hrvatsku gospodarsku komoru.

Priopćenje za javnost Assocamerestero

Posao talijanskih gospodarskih komora u inozemstvu (CCIE) je u riziku te se ovim putem apelira na Vladu za hitnom podrškom u uredbi o ponovnom pokretanju Italije.

Dopisom premijeru traži se povećan pristup sredstvima raspoloživim za izvoz. Preko 300 inicijativa koje provodi CCIE i najmanje 350 zakazanih za srpanj za podršku malim i srednjim poduzećima u periodu post-Covid-19.

10. lipnja 2020. – U fazi ponovnog pokretanja zemlje, talijanski komorni sustav u inozemstvu daje svoj dio u službi tvrtki i talijanske proizvodnje za ponovno pokretanje Made in Italy u svijetu i za jačanje djelovanja Pakta za izvoz koji je postavila vlada. Izvoz čini gotovo trećinu vrijednosti BDP-a, ali najnovije procjene predviđaju smanjenje od 14% u 2020. godini. Vitalnost procesa internacionalizacije izravno je povezana sa sposobnošću talijanskih MSP-a da održavaju konkurentnost u inozemstvu u scenariju nakon Covid-a -19.

U tom kontekstu, Assocamerestero ističe- u pismu upućenom predsjedniku Vijeća u ime svih CCIE – potrebu da se u ekonomskim mjerama o kojima se raspravlja u Domu zastupnika (zakon o dekretu “Ponovo pokretanje Italije”) posveti konkretna pažnja za doprinos ove  izvanredne  mreže od  81 CCIE, koje djeluje u 58 zemalja u korist gotovo 70 tisuća tvrtki izvoznika, u uskoj vezi s talijanskim komornim sustavom, kako je i određeno u višekratnim sastancima gdje je ova točka bila dio dnevnog reda te ju je odobrio Parlament.

Na vrhu liste usluga koje pružaju CCIE su poslovne istraživačke usluge za pozicioniranje na inozemnom tržištu (35% pruženih usluga), zatim mrežne aktivnosti (25%) i organizacija misija stranih kupaca u Italiji (20 %). Aktivnosti na tržištima gdje djeluju  CCIE omogućuju da se smanjeni doprinos države umnoži više od pet puta, ali globalna kriza uzrokovana Covid-19 rizicima narušava njegovu učinkovitost, upravo kad postoji još veća potreba za potpunijim i snažnijim aktivnostima.

Mnoge inicijative pokrenute su tijekom izvanrednog zdravstvenog stanja. Uz potporu diplomatske mreže organizirane su nabave neophodnog zdravstvenog materijala za zemlju, provedeno je više od 300 akcija informiranja, osposobljavanja i pomoći za tvrtke, uglavnom uz upotrebu digitalne mreže. A najmanje još 350 predviđeno je u srpnju.

“Mi doprinosimo onima koji svakodnevno rade s inozemstvom u službi Italije. Čvrsto smo se pridržavali Pakta o izvozu, sa preko 300 tisuća poslovnih kontakata koji se razvijaju svake godine i preko 20 tisuća tvrtki, talijanskih i stranih, povezanih s mrežom. CCIE se uvijek u velikoj mjeri samofinanciraju, ali globalna kriza uzrokovana Covid-19 dovela je u pitanje brojne već planirane inicijative, ozbiljno ugrožavajući aktivnost komorskog sustava. U ovoj je fazi stoga, hitnije nego ikad, potrebno jamčiti učinkovitost i cjelovit rad mreže, što je vrijedno za poduzeća i za državu u cjelini “- rekao je Gian Domenico Auricchio, predsjednik Assocamerestero.

Assocamerestero je udruženje 81 talijanskih gospodarskih komora u inozemstvu (CCIE) i Unioncamere. CCIE su privatna, strana i tržišna udruženja sastavljena od talijanskih i stranih poduzetnika i profesionalaca, priznata od strane talijanske vlade i ukorijenjena u zemljama s najvećim talijanskim prisustvom na svijetu. Kroz 160 ureda raspoređenih na 58 tržišta, mreža stranih komora provodi strateške akcije kako bi podržala internacionalizaciju tvrtki, promociju Made in Italy i jačanje talijanske poslovne zajednice u svijetu.

Apel predsjednika Assocamerestero, Gian Domenico Auricchia premijeru Italije prof. Giuseppe Conteu, možete pročitati na poveznici.

Sretan Dan Republike Italije

Talijansko hrvatska gospodarska komora čestita Dan republike Italije!

S ponosom Vam prenosimo dio  intervjua Veleposlanika Republike Italije u Zagrebu, Nj.E. Pierfrancesca Sacco, a cijeli video možete pogledati na poveznici:

Prije 74 godine rođen je novi protagonist međunarodne zajednice.

Republika je rođena proizašla iz više milenijske povijesne i kulturne tradicije koja je nastala, u otporom nacifašizmu, iz ruševina razornog svjetskog rata, pod znakom demokracije, rada, slobode i jednakosti.

Okolnosti bliskih datuma, simboličnim za zemljopisnu bliskost i prijateljstvo naša dva naroda, prije tri dana Hrvatska je proslavila Dan državnosti koji obilježava prvi saziv Sabora.

Ovdje u Hrvatskoj ovaj 2. lipnja posebno je značajno slaviti zajedno, Talijani i Hrvati, jer građani jedne od zemalja osnivača Europske unije, Italije, i građani njezine najmlađe države članice, Hrvatske, koja će uskoro zaključiti svoje prvo predsjedanje u Europskoj uniji.

Italija i Hrvatska marljivo su radile na postizanju povijesnog rezultata otvaranja pristupnih pregovora s Europskom unijom s Albanijom i Sjevernom Makedonijom, do samita EU-zapadni Balkan koji je promoviralo hrvatsko predsjedništvo 6. svibnja, što je ponovno potvrdilo perspektivu Europske zemlje u regiji.

Tijekom cijelog perioda teške borbe protiv Covida19  do danas su Italija i Hrvatska pokazale da se poznaju i žele razumjeti jedna drugu o politikama potrebnim za borbu protiv pandemije i prevazilaženje njezinog vrlo ozbiljnog društveno-ekonomskog utjecaja, u znaku nove solidarnost Europske unije i njezinih država članica.

Živjela Italija, živjela Hrvatska!