CORONAVIRUS: Zdravstvene kontrolne mjere Republike Hrvatske

U vezi sa širenjem koronavirusa, krizna jedinica osnovana pri Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske objavila je mjere zdravstvene kontrole koje će se usvojiti protiv ljudi iz Italije na kopnenoj granici sa Slovenijom, gdje su postavljeni kontejneri ad hoc koji će biti korišteni kao pokretne epidemiološke jedinice:

– svi ljudi iz Italije bit će podvrgnuti provjerama u vezi s mjestom podrijetla, odredišnim mjestima i trajanjem boravka u Hrvatskoj;

– osobe iz četiri talijanske regije za koje se smatra da su izložene riziku (Emilia Romagna, Lombardija, Pijemonte i Veneto) bit će podvrgnute zdravstvenim pregledima;

– osobe koje imaju simptome gripe (temperatura, kašalj, itd.) odmah će biti smještene u izolaciju u jedinicama zaraznih bolesti koje su ad hoc postavljene u hrvatskim bolnicama;

– osobe za koje bude otkriveno da nemaju simptome gripe bit će primljene u zemlju, ali 14 dana će biti podvrgnute dnevnoj obvezi provjere zdravlja od strane epidemiologa te će morati obavještavati o svojim kretnjama;

– osobama koje rezultiraju bez simptoma gripe, a koji isti dan namjeravaju ući i napustiti zemlju, biti će zajamčen pristup i cirkulacija u zemlji bez daljnjih zdravstvenih pregleda kad je taj dan u pitanju.