ECAPITAL CULTURE – Start up School– III Edition – SPRING 2019

Fondacija Marche, Regija Marche, Gospodarska komora Ancone, Politehnički fakultet Marche te grad Ancona, predstavljaju javni poziv za iskaz interesa i ideja za treću ediciju “ECAPITAL Culture Adriatic Start Up School”, za kreiranje Start up kompanija u kulturnom sektoru posebno u Jadransko Ionskoj makro regiji.

Tekst poziva i brošura nalaze se na poveznicama.

Poziv

Brošura