Ekonomske mjere Vlade RH uslijed epidemije koronavirusa

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2020. godine donijela

Z A K L J U Č A K

  1. Prihvaća se Prijedlog mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, kao prva faza ovoga procesa, sukladno tablici koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Zaključka.
  • Zadužuju se nadležna tijela državne uprave za provedbu svih aktivnosti za primjenu mjera za pomoć gospodarstvu iz točke 1. ovoga Zaključka.
  • Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, nadzirat će provedbu ovoga Zaključka, te po potrebi predložiti Vladi Republike Hrvatske i donošenje novih mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa.

Mjere možete preuzeti ovdje.