Europski projekt UMJ – Understanding My Journey

UMJ – Understanding My Journey [ www.understandingmyjourney.eu ] europski je projekt za rad na razvoju lakih vještina (soft skills), koji je za mnoge jedan od ključnih čimbenika koje tvrtke traže, ali malo njih mogu dati jasnu definiciju, a gotovo nitko ne zna kako napraviti metodologiju koja će im omogućiti poboljšanje i napredak.

IFOA – Institut za obuku korporativnih operatora, koji djeluje u Europi i inozemstvu više od 25 godina, posebno je aktivan po ovom pitanju upravo radi osiguranja atraktivnosti i učinkovitosti svoje ponude obuke i usluga za tvrtke.

Razvio je i usavršio vlastiti pristup treningu koji karakterizira rad s mladima i koji već nekoliko godina predviđa poseban fokus na lake vještine (soft skills). Rad na lakim vještinama znači interveniranje od početne faze informiranja do trenutka odabira, od podučavanja i obuke u učionici do radionica o zapošljivosti – pomoću simulacije razgovora, od analize poslovnog slučaja do razvoja projektnog rada, od profesionalnog iskustva u tvrtki do podrške pri konačnom odabiru.

Često je razlika između jednog i drugog kandidata u soft skills-ovima: oni koji imaju prikladniji stav, oni koji znaju bolje pročitati datu situaciju, oni koji brzo i pametno reagiraju na neočekivano, koji mogu priznati pogrešku bez razmišljanja, tko zna kada napravite korak naprijed, a kad jedan natrag.

UMJ je stoga multi-elementni pristup, zasnovan na međunarodnom istraživanju provedenom u različitim zemljama EU-a (među kojima Italija), koji integrira i stajalište mladih i poduzeća. Istraživanje je razvilo Priručnik za mlade s operativnim listovima, praktičnim vježbama i sredstvima za obuku koji će se koristiti kako bi dio savjetovanja i samo vrednovanja bio dinamičniji.

Konačno, stvoren je i metodološki vodič za učitelje koji će voditi rad mladih i koordinirati razvojni put na lakim vještinama. IFOA sada dovršava drugi test metodologije razvijene u UMJ projektu s ciljem integriranja njegove uporabe u svoj pristup treningu i omogućavanja dostupnosti svih alata svim mladima uključenim u njihove tečajeve.

Izvor: Informativni bilten Unioncamere Europa