Europski vodič za održiva ulaganja

Komisija Europske unije predložila je stvaranje europske taksonomije održivih gospodarskih aktivnosti kako bi financijski sustav bio u skladu s klimatskim planom.

To je jedinstven sustav klasifikacije koji će sa sigurnošću utvrditi koje su europske gospodarske aktivnosti održive kako bi se potaknule investicije u njihovu korist.

Glavni ciljevi taksonomije u vezi sa zaštitom okoliša su sljedeći:

– ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promjenama;

– održivo korištenje vodnih resursa;

– prijelaz u kružno gospodarstvo;

– smanjenje zagađenja;

– zaštita biološke raznolikosti.

Kako bi bile uključene u taksonomiju, tvrtke će morati znatno doprinijeti barem jednom od ovih ciljeva, a da pritom ne naštete drugima, morati će zajamčiti minimalnu socijalnu zaštitu i poštivati neke tehničke kriterije koje će utvrditi Komisija EU-a između kraja 2020. i početka 2021. godine.

Klasifikacija će obuhvatiti tri kategorije aktivnosti:

1. aktivnosti koje značajno doprinose barem jednom od ciljeva;

2. tranzicijske aktivnosti, koje još nemaju ekonomsku ili tehnološku sposobnost smanjenja proizvodnog procesa, ali ipak se obvezuju razvijati ih;

3. omogućavanje aktivnosti koje, bez oštećenja ciljeva, dopuštaju i drugim aktivnostima da doprinesu barem jednoj od njih.

Taksonomija će biti korisna za EU i zemlje članice u reguliranju financijskih tržišta, ali i investicijskim društvima koja će morati pružiti informacije o tome kako njihovi financijski proizvodi favoriziraju održive gospodarske aktivnosti.

Više informacija na sljedećem linku:

https://ec.europa.eu/newsroom/fisma/item-detail.cfm?item_id=667390&newsletter_id=166&utm_source=fisma_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Finance%20&utm_content=Green%20finance&lang=en

Izvor: Informativni bilten Unioncamere Europa