Horizon 2020

Novi natječaji iz programa Horizon 2020. u području zdravlja, demografske promjene i kvalitete života
Hrvatski portal okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije objavio je nove natječaje Europske komisije u okviru programa Horizon 2020 u području zdravlja, demografske promjene i kvalitete života.

Otvorene su nove teme natječaja „Bolje zdravlje i njega“, „Ekonomski rast i održivo zdravlje“, „Digitalna transformacija u zdravstvu i njezi“, „Pouzdana digitalna rješenja i cybersecurity u zdravstvu i njezi“.

Rokovi za prijavu projektnih prijedloga su, ovisno o temi, do 14.11.2018. te 16.04.2019. i 15.05.2019.

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/