Industrija 4.0 u Hrvatskoj

Donosimo Vam pregled izvješća Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u vezi digitalnog preoblikovanja u Hrvatskoj sa posebnim naglaskom na Industriju 4.0.

Proboj u digitalnim tehnologijama,poput AI, robotike i IoT-a, zajedno sa konvergencijom tehnologija, kao što su nanotehnologija, biotehnologija,i materijalne znanosti, transformiraju se proizvodi, procesi i poslovanje modeli u svim sektorima. Trenutna proizvodnja sustavi i globalni lanci vrijednosti jesu postajući dinamičniji, fleksibilniji, učinkovitiji i održiv, s velikim mogućnostima za prilagodbu i personalizaciju.

Digitalna infrastruktura i integracija digitalne tehnologije

Prema indeksu digitalne ekonomije i društva 2019., Hrvatska ima dobru fiksnu širokopojasnu pokrivenost (iznad prosjeka EU) i poboljšala je pokrivenost 4G i NGA.

Integracija digitalnih tehnologija u hrvatskim tvrtke varira od sektora do sektora i veličine poduzeća. Prema Eurostatu, više od 30% poduzeća koristi računalstvo u oblaku (26% je prosjek EU-a), dok je upotreba 3D ispisa i analiza velikih podataka blizu prosjeka EU-a.

Ljudski kapital

Prema pokazatelju digitalnih vještina koje je istraživala Europska unija, mladi u Hrvatskoj koji imaju osnovnu ili iznad osnovnu digitalnu vještinu, iznad osnovnu softversku vještinu te iznad osnovnu informacijsku vještinu veći je od prosjeka EU.

Što se tiče jezičnih vještina. Prema istraživanju koje je provela agencija Hendal, gotovo svi građani Republike Hrvatske izjavili su da engleski jezik znaju barem na osnovnoj razini (95%). Polovina njih govori njemački jezik, dok gotovo četvrtina stanovnika Hrvatske poznaje talijanski jezik.

Kako bi aktivno potaknula otvaranje novih radnih mjesta i povećala broj digitalnih stručnjaka zaposlenih u Hrvatskoj, 2018. godine osnovana je Nacionalna koalicija za digitalne vještine i radna mjesta.

Troškovi ulaganja

Prema Eurostatu, razine cijena ulaganja u Hrvatsku su 32% niže od prosjeka EU-a, a indeksi razine softvera najniži su u cijeloj EU-u.

Napredna robotika

Analiza Boston Consulting Group utvrdila je da upotreba naprednih robota može smanjiti troškove pretvorbe do 15%, a kombiniranjem napredne robotike s drugim tehnologijama, poboljšanjima procesa i promjenama strukturalnog izgleda mogu uštedjeti do 40%.

Proširena i virtualna stvarnost

Proširena i virtualna stvarnost će u osnovi mijenjati način na koji komuniciramo sa sadržajem. Potencijal
primjena tih novih sučelja je ogroman.

Internet stvari (IOT)

IoT utjelovljuje sljedeći važan ekonomski i društveni inovacijski val koji omogućuje internet u kojem se komponente, proizvodi, usluge i platforme povezuju, virtualiziraju i integriraju sve u komunikacijsku mrežu za digitalnu obradu.

IoT postaje posao budućnosti. Čak 15 posto kompanija u svijetu već koristi IoT u svom poslovanju, najčešće u logistici. Taj postotak brzo će rasti u sljedećim godinama. Procjenjuje se da će se u bliskoj budućnosti povezati 200 milijardi uređaja. Vrijednost tržišta projicirana je na 80 milijardi dolara

Umjetna inteligencija AI / Veliki podaci (Big Data)

Umjetna inteligencija (AI) nije nešto novo. Međutim, donedavno je nedostatak podataka zaustavljao njegov rast. Danas je na raspolaganju ogromna količina podataka svih vrsta i algoritama. Veliki podaci postat će osnova za razne namjene AI.

Hrvatski sustav upravljanja inovacijama

Konfiguracija hrvatskih institucija zaduženih za upravljanje znanošću, tehnologijom i inovacijama slična je upravljačkim strukturama većine zemalja EU. Temelji se na aktivnoj suradnji između hrvatske vlade, akademske zajednice i industrije. Tu su: Vijeće za inovacije u zemlji osnovano 2018. godine, kojim uzastopno predsjedavaju ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta i ministar znanosti sa svoja tri savjetodavna tijela: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Vijeće za inovacije za industriju Republike Hrvatske i Nacionalno vijeće za
Razvoj ljudskih resursa.

Poticaji istraživanja i razvoja

Državna potpora za istraživačke i razvojne projekte uređena je Zakonom o državnim potporama za projekte istraživanja i razvoja na snazi od 26. srpnja 2018. Državna potpora je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a provedbeno tijelo je Hrvatska agencija za mala i srednja poduzeća, Inovacije i ulaganja (HAMAG-BICRO).

Korisnici su pravne i fizičke osobe, porezni obveznici pravnih i fizičkih osoba koji se bave osnovnim istraživanjima, industrijskim istraživanjima i eksperimentalnim razvojem ili studijama izvodljivosti za istraživanje i razvoj.

Poticaji za ulaganje

Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja i odnose se na investicijske projekte u:


• proizvodne i prerađivačke djelatnosti,


• razvojne i inovacijske aktivnosti,


• poslovne podrške,


• aktivnosti s visokom dodanom vrijednošću.


Poticajne mjere mogu koristiti poduzeća registrirana u Republici Hrvatskoj koja ulažu u osnovna sredstva i to u minimalnom iznosu:


• 50.000 EUR uz otvaranje najmanje tri nova radna mjesta za mikro poduzeća,


• 150.000 EUR uz otvaranje najmanje pet novih radnih mjesta


• za mala, srednja i velika poduzeća, 50.000 eura uz otvaranje najmanje deset novih radnih mjesta

Vrste poticaja za ulaganja predviđene Zakonom su:


• odbitak / ukidanje poreza na dobit do 10 godina


• do 13.500 eura za svakog novog zaposlenika u razvojnim i inovacijskim aktivnostima


• do 70% opravdanih troškova obrazovanja i osposobljavanja


• do 0,5 milijuna eura za nabavu strojeva za razvojne i inovacijske aktivnosti


• do 1 mil. EUR za opravdane troškove ulaganja u dugotrajnu imovinu

Kompletno izvješće na engleskom jeziku dostupno je na sljedećem linku:

Za dodatne informacije možete se obratiti direktno uredu THGK.