Interreg CENTRAL EUROPE

Otvoren je treći poziv na dostavu prijava u okviru Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. -2020., za sufinanciranje projekata transnacionalne suradnje koji će se provoditi od strane javnih i privatnih organizacija iz regija središnje Europe. Nacionalno tijelo u Republici Hrvatskoj koje koordinira provedbu Programa, zajedno s ostalim državama sudionicama, je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje koji pruža podršku regionalnoj suradnji između država središnje Europe tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. Program u teritorijalnom smislu obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji između devet srednjoeuropskih država članica Europske unije: Austrije, Češke, Hrvatske, Italije, Mađarske, Njemačke, Poljske, Slovenije i Slovačke. Program se provodi u razdoblju od 2014. do 2020. godine, a u okviru istoga dostupno je 231.000.000 eura.

Poziv ostaje otvoren do 25. siječnja 2018.

Prioritetne osi:

Inovacije i razvoj znanja

Low carb ekonomija

Prirodni i kulturni resursi

Transport

Više informacija na poveznici : interreg-central.eu