INTERREG ITALIJA HRVATSKA

2. poziv na natječaj

Program prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska 2014.-2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u pograničnom području na dostavu prijava u okviru prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva mogu biti tijela javne vlasti (regionalna/županijska i lokalna uprava), tijela čija djelatnost je uređena javnim zakonima, privatne institucije, uključujući privatna poduzeća, koja imaju pravnu osobnost; međunarodne organizacije koje djeluju sukladno hrvatskom ili talijanskom zakonu. Teritorijalno prijavitelji mogu biti smješteni u jednoj od osam hrvatskih županija: Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Karlovačkoj. Ukupan doprinos za ovaj Poziv iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 69.713.000 EUR, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se za projekte koji uključuju aktivnosti financiranja strateških projekata u okviru prioritetne osi 4 te u okviru 11 unaprijed definiranih strateških tema i to u ukupnom intenzitetu potpore od 85%.

Poziv je otvoren od 1. listopada do 15. studenog 2015.

Više informacija na poveznici https://www.italy-croatia.eu/