Italija zove

Zna se  da su Talijani  bili ljudi svetaca, mornara, izumitelja i pjesnika. Ali možda smo i danas takvi. ItaliaChiamò2020 svjedoči o ovom najvećem događaju uživo koji se ikada dogodio na svijetu,  u kojem će poznati novinari, umjetnici i drugi ispričati priče onih koji drže škole otvorenima digitalno; tvrtki koje se iznova pronalaze pametnim radom, umjetnika, kulturnih festivala, predstava, koncerata i izložbi koje su suspendirane zbog virusa, ali koje se putem interneta mogu približiti čak i ako su daleko.

U petak, 13. ožujka, od šest do ponoći, video maraton kako bi vam bili blizu, kako bi dali nadu jednom narodu kojega su često uvjeravali da nije „na visini“.