LIFE INFO DANI

Program LIFE je financijski instrument Europske unije namijenjen financiranju projektnih aktivnosti na području zaštite okoliša i klime, za koje je u programskom razdoblju 2014. – 2020. osigurano 3,46 milijarde eura. Sufinanciraju se pilot, demonstracijski, informacijski i projekti najbolje prakse u dva potprograma: Okoliš i Klimatske aktivnosti. Europska komisija najavila je otvaranje ovogodišnjeg natječaja za 28. travnja 2017.
S ciljem informiranja potencijalnih prijavitelja i dionika Nacionalna kontakt točka pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike organizira INFO dane u Zagrebu:
LIFE INFO dan održat će se 21. 03. 2017. u Zagrebu, DoubleTree by Hilton Hotel (Ul. Grada Vukovara 269A), s početkom u 09:30 sati. Fokus LIFE INFO dana biti će na predstavljanju osnovnih informacija o Programu LIFE, a ujedno će se predstaviti aktivnosti i rezultati LIFE projekata u Hrvatskoj od strane uspješnih hrvatskih prijavitelja. Nacrt dnevnog reda nalazi u privitku e-maila. Zbog ograničenog broja sudionika, molimo da svoje sudjelovanje na LIFE INFO danu registrirate ovdje.

LIFE Tematski Info dan, održat će se 28. 03. 2017. u Zagrebu, Hotel International (Miramarska cesta 24), s početkom u 09:00 sati. Fokus Tematskog info dana biti će na tematskim prioritetima LIFE programa i aktualnim politikama zaštite okoliša, prirode i klime. Nakon uvodnog dijela, prezentacije i diskusija će se odvijati u tri paralelne sesije po tematskim prioritetima (Priroda i bio raznolikost, Okoliš i učinkovitost resursa, Klimatske aktivnosti) kako bi sudionici dobili što više konkretnih informacija. Nacrt dnevnog reda nalazi u privitku e-maila. Zbog ograničenog broja sudionika, molimo da svoje sudjelovanje na LIFE tematskom info danu registrirate ovdje.

Program info dana te dnevni red možete preuzeti u pdf formatu.

DNEVNI RED             PROGRAM