Mjere poticanja zapošljavanja – objašnjenja za poslodavce

HUP  zatražila je od  HZZ-a objašnjenje vezano uz dokumentaciju potrebnu prilikom korištenja mjera za poticanje zapošljavanja, koje donosimo u cijelosti

Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u 2017. godini  definirano je da poslodavci koji žele koristiti mjera za poticanje zapošljavanja moraju uz zahtjev  za korištenje istih dostavljati i JOPPD obrasce i to zadnji i prvi u za 12 mjesečno razdoblje koje prethodi predaji zahtjeva. Navedeno je važno radi utvrđivanja uvjeta za korištenje mjera, a prvenstveno prosječnog broja zaposlenih.

Pri odobravanju zahtjeva za pojedine mjere, nužno je procijeniti kakvo je bilo kretanje  broja zaposlenih i u tom slučaju je dovoljna stranica A JOPPD obrasca, stoga ćemo još jednom informirati regionalne/područne urede da ne inzistiraju na dostavljanju B stranice JOPPD obrasca pri ocjeni zahtjeva.

Pri kontrolama izvršavanja ugovornih obveza , nakon potpisa ugovora, nužno je utvrđivati uplaćuje/isplaćuje li poslodavac propisane obaveze  vezano uz sufinanciranu osobu te je za utvrđivanje istog potrebna i B stranica JOPPD obrasca, međutim uvijek napominjemo poslodavcima da, ukoliko im je komplicirano voditi poseban  JOPPD obrazac za osobu uključenu u mjeru, podatke o ostalim zaposlenicima na stranici B JOPPD obrasca zacrne.

Između ostalog, moramo napomenuti da su djelatnici Zavoda potpisali izjavu o tajnosti podataka te su u potpunosti uklonjene sve mogućnosti zlouporabe podataka navedenih u JOPPD obrascu.

Slijedom navedenog, nepotrebno je dostavljati kompletan JOPPD obrazac  pri ocjeni zahtjeva za korištenje pojedinih  mjera, ali napominjemo da je kompletan obrazac potreban pri kontroli izvršavanja ugovornih obveza, kada je podatke o ostalim radnicima moguće zaštiti.

Svim regionalnim/područnim uredima poslat ćemo ponovljenu uputu, kako ne bi došlo do različitih postupanja.

mjere poticanja zapošljavanja – hzz