Objavljen LIFE natječaj 2017.

Program LIFE objavio je natječaj za prijavu LIFE projektnih prijedloga za 2017. godinu.

Proračun za natječaj 2017. iznosi preko 373 milijuna eura, od čega je preko 290 milijuna eura predviđeno za potprogram Okoliš, a preko 82 milijuna eura za potprogram Klimatske aktivnosti.

U ovogodišnjem natječaju, Europska komisija posebno potiče prijavu „close to market“ projekata koji pronalaze uspješna rješenja na okolišna i klimatska pitanja, a ujedno doprinose razvoju kružnog gospodarstva.

Na LIFE natječaj mogu se prijaviti sva pravna tijela, a novosti u odnosu na natječaj 2016. posebno su istaknute u dokumentima.

Sve pojedinosti o natječaju potražite na poveznici:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2017/april/index.htm#call2017