Obveza upisa u Registar stvarnih vlasnika

Želimo Vas obavijestiti da Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisuje da su trgovačka društva, udruge, zaklade i ustanove osnovane na području Republike Hrvatske dužni u Registar stvarnih vlasnika upisati podatke o fizičkim osobama stvarnim vlasnicima.

Upis podataka se može izvršiti do dana 31. prosinca 2019., i to bez plaćanja naknade, na dva načina:

Za pravne osobe koje do 31. prosinca 2019. ne upišu podatke u Registar stvarnih vlasnika propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 350.000,00 kuna, dok je za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna.