Odgoda plaćanja zakupa za nekretnine državne imovine

Za vrijeme trajanja mjere neće se obračunavati zakonske zatezne kamate na zakupninu za nekretnine te se neće izjavljivati otkazi odnosno raskidi ugovora radi neplaćanja zakupnike.

Zakupnicima nekretnina iz članka 71. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine br. 52/18) kojima upravlja Ministarstvo državne imovine, a koji s Ministarstvom državne imovine imaju sklopljen ugovor o zakupu temeljem članka 71. Zakona o upravljanju državnom imovinom, odgađa se obveza plaćanja ugovorene godišnje zakupnine čije plaćanje dospijeva u 2020. godini za 3 mjeseca u odnosu na ugovoreni datum dospijeća plaćanja zakupnine, kao mjera pomoći gospodarstvu zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa.