Otvoreni natječaji za subvencije

Objavljen novi natječaj za mlade poljoprivrednike u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Otvoren od 21.12.2015. do 24.2.2017.

Objavljen Vodič za Korisnike podmjere 6.1. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”

Otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“

Otvoren od 23.12.2016. do 28.02.2017.

Interreg Mediterranean najavljuje otvaranje Drugog poziva na dostavljanje projektnih prijedloga

Second call for Modular projects opening on 30th January

Drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Instrumenta za gradove Europske komisije „Urban Innovative Actions“

http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals

Indikativni godišnji plan objave natječaja za 2017. godinu Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

http://www.strukturnifondovi.hr/indikativni-godisnji-plan-objave-natjecaja

Izmjene Obzor 2020. Predloška ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s objašnjenjima i primjerima

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html