Prestanak (raskid) ugovora o radu i korištenje osobnog odbitka

Donosimo pojašnjenja u vezi raskida ili prestanka Ugovora o radu te korištenja osobnog odbitka.

Ugovor o radu može prestati na sljedeće načine:

• smrću radnika,
• smrti poslodavca, fizičke osobe ili prestanka rada društva s prisilnim zakonom ili brisanjem iz registra u skladu s posebnim propisima,
• po isteku trenutka sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme,
• kada radnik navrši 65 godina života i petnaest godina mirovine, osim ako se poslodavac i zaposlenik ne dogovore drugačije,
• po dogovoru između radnika i poslodavca,
• donošenjem konačne odluke o priznavanju prava na invalidsku mirovinu zbog ukupnog gubitka radne sposobnosti,
• ostavkom
• odlukom nadležnog suda

Treba razlikovati:

  • sporazumni prestanak (raskid) ugovora o radu,
  • redoviti otkaz ugovora o radu
  • izvanredni otkaz ugovora o radu i
  • otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora.

Potrebno je obratiti pozornost na korištenje osobnog odbitka radnika jer prema mišljenju MF “… ako je bivši radnik izjavio da neće zasnovati novi radni odnos u mjesecu raskida radnog odnosa ili slijedeći mjesec, bivši poslodavac mogao bi koristiti osobni odbitak, temeljem dane izjave radnika, ali najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za prethodi mjesec (nastankom obveze dostave obračuna radniku o dospjelom, a neisplaćenom primitku).” Za detaljnije vidjeti ovo mišljenje MF (link na mišljenje).

U istom se mišljenju podsjeća da radnik ne može biti oštećen iz razloga što će svoja zakonska prava ostvariti u posebnom postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak, kojega Porezna uprava provodi, po službenoj dužnosti, za sve porezne obveznike poreza na dohodak od nesamostalnog rada i drugog dohotka. Žao nam je što se zakonodavac (država) ne može naplatiti u posebnom postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak već je radnik taj koji treba čekati i do godine dana za dio svoje zarađene plaće.

Kao određenje u ovom mišljenju moglo je stajati, ali nije tako, da radnik može izjaviti da neće koristiti svoj osobni odbitak u mjesecu raskida radnog odnosa ili slijedeći mjesec kod novog poslodavca ako zasnuje novi radni odnos u mjesecu raskida radnog odnosa ili slijedeći mjesec. Tako bi bivši poslodavac mogao pri obračunu i isplati koristiti osobni odbitak pri isplati cijele zadnje plaće temeljem dane izjave radnika, a radnik bi mogao primiti svoju plaću u cijelosti.