Priopćenje za javnost Assocamerestero

Posao talijanskih gospodarskih komora u inozemstvu (CCIE) je u riziku te se ovim putem apelira na Vladu za hitnom podrškom u uredbi o ponovnom pokretanju Italije.

Dopisom premijeru traži se povećan pristup sredstvima raspoloživim za izvoz. Preko 300 inicijativa koje provodi CCIE i najmanje 350 zakazanih za srpanj za podršku malim i srednjim poduzećima u periodu post-Covid-19.

10. lipnja 2020. – U fazi ponovnog pokretanja zemlje, talijanski komorni sustav u inozemstvu daje svoj dio u službi tvrtki i talijanske proizvodnje za ponovno pokretanje Made in Italy u svijetu i za jačanje djelovanja Pakta za izvoz koji je postavila vlada. Izvoz čini gotovo trećinu vrijednosti BDP-a, ali najnovije procjene predviđaju smanjenje od 14% u 2020. godini. Vitalnost procesa internacionalizacije izravno je povezana sa sposobnošću talijanskih MSP-a da održavaju konkurentnost u inozemstvu u scenariju nakon Covid-a -19.

U tom kontekstu, Assocamerestero ističe- u pismu upućenom predsjedniku Vijeća u ime svih CCIE – potrebu da se u ekonomskim mjerama o kojima se raspravlja u Domu zastupnika (zakon o dekretu “Ponovo pokretanje Italije”) posveti konkretna pažnja za doprinos ove  izvanredne  mreže od  81 CCIE, koje djeluje u 58 zemalja u korist gotovo 70 tisuća tvrtki izvoznika, u uskoj vezi s talijanskim komornim sustavom, kako je i određeno u višekratnim sastancima gdje je ova točka bila dio dnevnog reda te ju je odobrio Parlament.

Na vrhu liste usluga koje pružaju CCIE su poslovne istraživačke usluge za pozicioniranje na inozemnom tržištu (35% pruženih usluga), zatim mrežne aktivnosti (25%) i organizacija misija stranih kupaca u Italiji (20 %). Aktivnosti na tržištima gdje djeluju  CCIE omogućuju da se smanjeni doprinos države umnoži više od pet puta, ali globalna kriza uzrokovana Covid-19 rizicima narušava njegovu učinkovitost, upravo kad postoji još veća potreba za potpunijim i snažnijim aktivnostima.

Mnoge inicijative pokrenute su tijekom izvanrednog zdravstvenog stanja. Uz potporu diplomatske mreže organizirane su nabave neophodnog zdravstvenog materijala za zemlju, provedeno je više od 300 akcija informiranja, osposobljavanja i pomoći za tvrtke, uglavnom uz upotrebu digitalne mreže. A najmanje još 350 predviđeno je u srpnju.

“Mi doprinosimo onima koji svakodnevno rade s inozemstvom u službi Italije. Čvrsto smo se pridržavali Pakta o izvozu, sa preko 300 tisuća poslovnih kontakata koji se razvijaju svake godine i preko 20 tisuća tvrtki, talijanskih i stranih, povezanih s mrežom. CCIE se uvijek u velikoj mjeri samofinanciraju, ali globalna kriza uzrokovana Covid-19 dovela je u pitanje brojne već planirane inicijative, ozbiljno ugrožavajući aktivnost komorskog sustava. U ovoj je fazi stoga, hitnije nego ikad, potrebno jamčiti učinkovitost i cjelovit rad mreže, što je vrijedno za poduzeća i za državu u cjelini “- rekao je Gian Domenico Auricchio, predsjednik Assocamerestero.

Assocamerestero je udruženje 81 talijanskih gospodarskih komora u inozemstvu (CCIE) i Unioncamere. CCIE su privatna, strana i tržišna udruženja sastavljena od talijanskih i stranih poduzetnika i profesionalaca, priznata od strane talijanske vlade i ukorijenjena u zemljama s najvećim talijanskim prisustvom na svijetu. Kroz 160 ureda raspoređenih na 58 tržišta, mreža stranih komora provodi strateške akcije kako bi podržala internacionalizaciju tvrtki, promociju Made in Italy i jačanje talijanske poslovne zajednice u svijetu.

Apel predsjednika Assocamerestero, Gian Domenico Auricchia premijeru Italije prof. Giuseppe Conteu, možete pročitati na poveznici.