Projekt CO-CREATE i njegov razvoj

Gospodarska komora Venecije i Roviga, voditelj europskog projekta Interreg MED “CO-CREATE stvaranje mreže konkurentnih MED klastera uz doprinos kreativnih industrija” ((Setting up a network of COmpetitive MED Clusters with the contribution of CREATive industriEs)”,) “, nakon 36 mjeseci, zatvaranje radova proslavio je završnim događajem održanim u Bruxellesu, 29. siječnja 2020., povodom konferencije koju je promovirala Europska komisija” Prema integriranom poduzetničkom ekosustavu za kreativni i kulturni sektor”.

Projekt CO-CREATE, kroz svojih 11 partnera(*), promovirao je mogućnost inovacije u tradicionalnim tvrtkama putem kontaminacije sa kulturnim i kreativnim tvrtkama. Tradicionalni sektori mehanike, građevine i namještaja koji imaju značajan utjecaj kako u smislu rasta zaposlenosti, tako i u razvoju BDP-a zemalja na ovom području. Nažalost, ti sektori, posebno mikro, mala i srednja poduzeća, imaju problema zbog nedostatka inovacija koje bi mogle ojačati njihovu konkurentnost na nacionalnoj razini i na međunarodnim tržištima. Konkurencija iz drugih zemalja je žestoka i društveni trendovi zahtijevaju nova rješenja, generacije ideja za nove proizvode i usluge.

Projekt CO-CREATE, kao što i sam naziv sugerira, zamišljen je i stvoren kako bi stvorio mogućnosti, metode i alate za unakrsni razvoj između kreativno-kulturnih poduzeća i tradicionalnih poduzeća. Razvoj radne metode s tvrtkama nadahnutim dizajnerskim razmišljanjem bio je presudan, što je omogućilo realizaciju eksperimentalnih akcija radeći na kritičnim pitanjima tradicionalnih tvrtki i tražeći odgovore putem Poziva na ideje posvećenog kulturnim i kreativnim poslovima. Zahvaljujući njihovoj sposobnosti da poslovne aspekte usklade s kreativnim prijedlozima, prikupljane su ideje, prijedlozi konkretnih rješenja koja su tradicionalnim tvrtkama predstavljena tijekom „Kreativnog kampa“, za pokretanje novih suradnji i projekata.

Rezultati potvrđuju sve veći značaj kulturnog i kreativnog sektora, zajedno s njihovim pozitivnim utjecajem na ostale gospodarske sektore. Izazov leži u mogućnosti da se kompanijama ponude nove metode i načini susreta, te stvaranju povjerenja i kreativne znatiželje. Rezultati projekta naći će kontinuitet i primjenu u ostalim projektima teritorijalne suradnje, proširujući spektar djelovanja i uključivanjem operatora kulturne baštine, umjetnika i visokotehnoloških tvrtki.

Izazov sada prelazi na Interreg Central Europe SACHE “Kulturna baština kao akcelerator kreativnog poduzetništva” i Interreg Italija – Slovenija DIVA “Podrška prekograničnim inovacijama s Creative Industries” projektima.

Partneri CO_CREATE projekta su sljedeći:

–  Regija Veneto – Odjel za istraživanja i inovacije (ITALIJA);

–  Španjolsko Udruženje za internacionalizaciju tvrtki za elektrotehniku, računalstvo i telekomunikacije (ŠPANJOLSKA);

–  Toulon Var Technologies (FRANCUSKA);

–  Institut Jožef Stefan (SLOVENIJA);

–  Udruga Znanstveno-tehnološki park Almada (PORTUGAL);

–  Gospodarska i industrijska komora KILKIS (GRČKA);

–  Veleučilište u Milanu – odjel za dizajn (ITALIJA);

–  Razvojna Agencija Zagreb – RAZA TPZ Ltd.  (HRVATSKA);

–  Fondacija tržišta inovacija znanja (ŠPANJOLSKA);

–  Razvojna agencija regije Južne Egeje – Energeiaki READ S.A. (GRČKA).

Budžet: 2.711.815,33 €

Izvor: Informativni bilten Unioncamere Estero