Projekt MOVECO – poticanje cirkularne ekonomije

Cirkularna ekonomija nova je uzdanica Europske unije za pametan, održiv i uključiv rast. Budućnost leži u cirkularnoj ekonomiji koja koristi princip „uzmi-koristi-recikliraj-ponovno koristi“. Temeljne postavke takvog sustava obilježava težnja prema učinkovitom korištenju, uporabi, recikliranju i ponovnom korištenju resursa kako bi se ograničili negativni ekološki utisci europskog gospodarstva i smanjili troškovi u gospodarskim aktivnostima s ciljem gospodarskog rasta.

Projekt MOVECO odgovara na izazove cirkularne ekonomije te ima za cilj unaprjeđenje okvirnih uvjeta i instrumenata politike za poticanje eko-inovacija, primjenu cirkularne ekonomije, poticanje pametnog i održivog razvoja te smanjenje razlika u podunavskim regijama. Projektom se planira razviti međunarodna strategija za prijelaz na princip cirkularne ekonomije te korištenje načina za poticanje njezine primjene u različitim inovacijskim regijama ovog područja. Novim uslugama i alatima za eko-dizajn i eko-inovacije, MOVECO podržava novi poslovni model i istraživačke suradnje uz nove lance vrijednosti. Projekt financira Europska komisija kroz program Interreg, Danube Transnational Programme.

Ovom prilikom se pozivaju istraživačko-razvojne (R&D) institucije i poduzetnici za sudjelovanje u projektu MOVECO. Traže se istraživači koji provode projekte vezane uz cirkularnu ekonomiju te poduzetnici s primjerom dobre prakse iz ovog područja. Cilj je zajedničkom suradnjom iskoristiti potencijal cirkularne ekonomije na našem području čime bi se ojačala konkurentnost, potaknula sigurnost opskrbe, ostvario ekonomski rast te otvorila nova radna mjesta.

Za više informacija, molimo da kontaktirate:

Ivona Mrva
Tera Tehnopolis d.o.o

Tel.: +385 (0) 31/251-014
imrva@tera.hr 

http://www.een.hr/hr/vijesti/poziv-projekt-moveco-i-poticanje-cirkularne-ekonomije/745