Prvi poziv Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Podsjećamo da je otvoren prvi poziv Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Otvoren od 27.3.2017. do 19.6.2017.

Program prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska 2014.-2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u pograničnom području na dostavu prijava u okviru prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Nacionalno tijelo u Republici Hrvatskoj, koje koordinira provedbu ovog programa zajedno s ostalim državama sudionicama, je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima, privatne institucije (uključujući privatna poduzeća) koja imaju pravnu osobnost i koje posluju minimalno dvije fiskalne godine u trenutku prijave i međunarodne organizacije koje djeluju sukladno hrvatskom ili talijanskom nacionalnom zakonu i koje posluju minimalno dvije fiskalne godine u trenutku prijave, osim navedenih prijavitelja, pri prijavi na Standard+ projekte isti moraju uključivati najmanje 3 partnera (barem 1 po zemlji sudionici koji su bili članovi partnerstva nekog prethodno financiranog projekta). Teritorijalno prijavitelji mogu biti smješteni u jednoj od osam hrvatskih županija: Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Karlovačkoj.

Ukupan doprinos za ovaj Poziv iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 78.200.000 eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se za projekte koji uključuju aktivnosti poput plavih inovacija, sigurnosti i otpornosti, zaštite okoliša i kulturne baštine te pomorskog prijevoza i to u ukupnom intenzitetu potpore od 85% u rasponu alokacije iste od 500.000 eura do 1.000.000 eura.

Više informacija i dokumentacija na : http://www.italy-croatia.eu/call-proposal