Redizajn strukture za promicanje internacionalizacije

Donosimo vam sažetak članka objavljenog u novom Informativnom biltenu Assocamerestero u vezi nove strukture za promociju internacionalizacije.

Konačnom izmjenom i dopunom Zakona 104 iz 2019. pokrenuta je nova struktura za promicanje internacionalizacije koja je povjerena Ministarstvu vanjskih poslova i međunarodne suradnje.

Za talijanske gospodarske komore u inozemstvu neće biti promjena u pogledu nadležnosti predviđenih strukturom Zakona 518 iz 1970. godine.

Obične aktivnosti ostaju na MISE-u, ali više neće postojati opća referentna uprava o pitanjima internacionalizacije. Sada će se cijeli komorski sustav (uključujući i CCIE) odnositi na Opću upravu u vezi s pitanjima o kooperativnom sustavu, tvrtkama i sustavom komora te će biti u nadležnosti ureda na izvršnoj razini, koji je još uvijek u fazi osnivanja.

Veliki dio osoblja koji se u prošlosti bavio aktivnostima CCIE-a sada je premješten u MAECI.

Udruga je uspostavila početne operativne kontakte s Generalnim direktorom i osobljem koje bi se trebalo baviti aktivnostima CCIE-a: u tijeku je faza osnivanja različitih ureda.

Što se tiče izvanrednog programa Made in Italy, on prelazi u nadležnost MAECI-a, posebno Generalne uprave za ”Sustav države” (Sistema Paese), točnije na Centralnu upravu za internacionalizaciju državnog sustava i teritorijalnih autonomija (ovaj se korak odnosi i na projekt ”True italian taste”, na kojem su angažirane talijanske gospodarske komore u inozemstvu – CCIE).

Izvor: Informativni bilten Assocamerestero