Sporazum o razumjevanju – Agrokor d.d.

u nastavku vam prenosimo Sporazum o razumjevanju između kreditnih institucija,  faktoring društva i Koordinacije dobavljača koncerna Agrokor d.d.

S P O R A Z U M  O  R A Z U M I J E V A NJ U

Polazeći od činjenica:

– da su društva koncerna Agrokor i to: društvo Agrokor koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo

i njegova ovisna i povezana društva navedena u rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu, posl.br. St – 1138/17 od 10. travnja 2017. izdavali dobavljačima mjenice radi podmirivanja svojih novčanih obveza;

– da su kreditne institucije i faktoring društva vršili otkup mjenica izdanih u korist dobavljača od društva Agrokor d.d., ili nekog od njegovih ovisnih ili povezanih društava navedenih u rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu, posl.br. St – 1138/17 od 10. travnja 2017. kao glavnih mjeničnih dužnika te da su dobavljači u postupku otkupa mjenica izdane mjenice prenosili (indosirali) u korist kreditnih institucija i faktoring društava;

– da su društva koncerna Agrokor d.d. prestala izdane mjenice plaćati po dospijeću;

– da su dobavljači potpisivanjem indosamenta postali mjenični dužnici koji solidarno odgovaraju za isplatu mjeničnog iznosa;

– da je nad društvom Agrokor d.d. i njegovim ovisnim i povezanim društvima, rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, posl.br. St – 1138/17 od 10. travnja 2017. otvoren postupak izvanredne uprave;

– da prisilna naplata potraživanja prema društvima koncerna Agrokor temeljem izdanih mjenica za vrijeme trajanja postupka izvanredne uprave nije dozvoljena;

– da bi prisilna naplata potraživanja prema dobavljačima od strane kreditnih institucija i faktoring društava, bez mogućnosti dobavljača na prisilnu naplatu svojih regresnih potraživanja prema društvima koncerna Agrokor imala za posljedicu nastanak nenadoknadive štete za dobavljače i narušavanje stabilnosti prehrambene industrije na području RH te produbljivanje sistemskog rizika koji se nastoji umanjiti pokretanjem postupka izvanredne uprave nad društvom Agrokor d.d. i njegovim ovisnim i povezanim društvima;

strane smatraju da je u njihovom zajedničkom i najboljem interesu sklapanje ovog sporazuma.

Ovim se sporazumom kreditne institucije i faktoring društva koji potpišu ili pristupe ovom sporazumu obvezuju suzdržavati od pokretanja i vođenja postupaka prisilne naplate temeljem mjenica izdanih od društva Agrokor d.d. i njegovih ovisnih i povezanih društava (društva koncerna Agrokor) protiv dobavljača kao mjeničnih dužnika za vrijeme trajanja postupka izvanredne uprave. Svako pokretanje postupka prisilne naplate (sudske ili izvan sudske) suprotno odredbama ovog stavka smatrat će se preuranjenim i nedopuštenim.

Ovim se sporazumom kreditne institucije i faktoring društva koji potpišu ili pristupe ovom sporazumu i dobavljači obvezuju uložiti, u granicama svojih mogućnosti, najveće napore kao vjerovnici društava koncerna Agrokor da navedena društva, dobavljači i kreditne institucije i faktoring društva pronađu zajedničko, prihvatljivo rješenje, koje će osigurati da obveze temeljem izdanih mjenica podmiri glavni mjenični dužnik.

Ovim se sporazumom dobavljači obvezuju kreditnim institucijama i faktoring društvima s kojima se nalaze u poslovnom odnosu dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kako bi se, u što je moguće kraćem roku, uskladili svi relevantni podaci kao i sklopili pravni poslovi potrebni za ispunjenje ovog sporazuma, a kojim regresni dužnici i dalje garantiraju za preuzete obveze prema kreditnim institucijama i faktoring društvima.

S mjenicama iz članka I. ovog sporazuma izjednačene su mjenice koje su dobavljači izdali u korist društava koncerna Agrokor kao i cesije radi naplate kojima su dobavljači svoja potraživanja prenijeli na kreditne institucije i faktoring društva (regresni faktoring).

Više informacija možete pronaći na stranicama HUP -a.