Susret Jadransko – jonskih gospodarskih komora u Mostaru

U Mostaru, Bosna i Hercegovina, organiziran je Forum Jadransko – jonske gospodarske komore, koju čine zemlje koje graniče na obje obale: Italija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Slovenija, Grčka i Albanija. Od 4. do 6. travnja, održana  su tri važna sastanka u bosanskom gradu, kojima je komora Chieti, voditelj Europskog foruma prikazala  svoje iskustvo u radu sa IPA Adriatic CBC programom, za koji su potpisali ugovor 8. ožujka, a koji je već proizveo prve rezultate u posljednjih nekoliko dana na važnom seminaru o društvenom planiranju.
U srijedu, 4. travnja, komora Chieti i Razvojna agencija – Enterprise Europe Network, s delegacijom koju su činili: Roberto Di Vincenzo, predsjednik Gospodarske komore Chieti, Paola Sabella, glavna tajnica Gospodarske komore Chieti i Giovanni Marcantonio, voditelj Agencije za operativni razvoj i voditelj planiranja foruma AIC, imali su brojne sastanke s gospodarskim komorama  Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore za razvoj poslovnih projekata i partnerstva za projekte u zajednici. Sljedeći dan je fokus bio na programima EU  i strukturnih fondova EU 2014-2020 kroz sastanke i konferenciju posvećenu zemljama mediteranskog područja i Balkana o korištenju i drugih izvora su financiranja, kao što su pred pristupni fondova i Nacionalni IPA programi prekograničnih teritorijalnih suradnji, koji će biti integrirani u lokalne politike razvoja teritorija i malih i srednjih poduzeća. Prisutna je bila  Paola Di Salvatore, predstavnica Upravljačkog tijela programa IPA Adriatic CBC, koja je naglasila još jednom  potrebu za promicanje kulture pisanja, prijavljivanja i provođenja projekata iz fondova EU.

„Chieti postaje referentno čvorište za društveno planiranje na Jadranu te stiče potpuno novi položaj u  Abruzzu – kaže Roberto Di Vincenzo, predsjednik Gospodarske komore Chieti, koji je prisustvovao dvodnevnom događanju. Sustav odnosa koji gradimo je dodana vrijednost u društvenom planiranju.

Nastavljamo s aktivnostima 5. do 6. lipnja, uz prisustvo komore Pescare i gradova Chieti i Pescare, na sastanku Foruma gospodarskih komora Jadrana”.

izvor: www.adriaeco.eu