Uredba o visini minimalne plaće 2019.

Na temelju članka 7. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine« broj 39/13 i 130/17), Vlada Republike Hrvatske je UREDBU O VISINI MINIMALNE PLAĆE donijela koja glasi:

Visina minimalne plaće za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019.

godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.750,00 kuna.

Ova Uredba objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. Godine.

Fonte: B.L. Consulting