Web forum infrastruktura, graditeljstvo i energija

U sklopu Infrastrukturnog projekta, ICE-Agencija organizirala je Web forum posvećen sektoru infrastrukture i prometa u Hrvatskoj, u suradnji s talijanskim veleposlanstvom u Zagrebu i uz podršku udruga ANCE, ANIE i OICE. Uz pružanje slike o situaciji u zemlji -uz želju za susrete u fizičkoj prosiutnosti

– Forum je ilustrirao najzanimljivije infrastrukturne projekte koji će se razvijati u budućnosti.

Prioritet hrvatske vlade je obnova zgrada oštećenih potresom 22. ožujka 2020. koji je pogodio grad i županiju Zagreb. Pretrpljena šteta procijenjena je na 11 milijardi eura, a odnosi se na 25.000 zgrada. Nacionalno financiranje prate međunarodni fondovi: zajmovi Svjetske banke (200 milijuna USD) i Europskog fonda solidarnosti (683,7 milijuna EUR). U sektoru infrastrukture i prometa planirano je ulaganje od 2,7 milijardi eura za razvoj željezničkog sustava (19 glavnih projekata u tijeku) i cestovnog sustava te do 2030. godine ulaganja (EU fondovi) od preko 5,4 milijarde eura. Također se ulažu u lučku infrastrukturu (100 milijuna eura) i za obnovu riječke luke (34 milijuna eura).

Web forum 15. prosinca naglasio je mogućnosti talijanskih tvrtki da ojačaju suradnju između dviju zemalja, prenose znanje i tehnologiju te razvijaju zajedničke usluge.

Uz brojne sudionike i govornike hrvatskih ministarstava, predstavnike financijskih institucija Svjetske banke, EBRD-a, EIB-a, predstavnike državnih tvrtki, poduzetnika, Talijansko-hrvatsku gospodarsku komoru je zastupala generalna tajnica te  je predstavila poslovne mogućnosti u Hrvatskoj.