WWW vaučeri za MSP-ove

Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove”

Otvoren od 6.7.2018. do 29.6.2020.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“, investicijskog prioriteta 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, specifičnog cilja 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“ pod nazivom „WWW vaučeri za MSP-ove“.

Natječaj je namijenjen mikro, malim i srednje velikim poduzetnicima te je za isti namijenjeno 15.200.000 HRK, dok će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 15.000 HRK do 100.000 HRK. Intenzitet potpore kreće se od 70% do 85% prihvatljivih troškova.

Ovim pozivom poduzetnicima će se dodjeljivati potpora u obliku vaučera s ciljem jačanja tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj. Ovim pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji svojih proizvoda i usluga.

Prijave je moguće zaprimati od 13.8.2018.