Naši članovi

Članovi

Članovi Komore su pravne i fizičke osobe koje djeluju u Italiji i / ili Hrvatskoj, slična udruženja te udruženja gospodarskih subjekata. 

 

 

 1. ABEL & GRENAC& LEŽAIĆ ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O.

Kralja Držislava 4, 10000 Zagreb, Hrvatska

office@abel-grenac.hr

www.abel-grenac.hr

00385 1 4555 1523

Djelatnost: Pravne i računovodstvene usluge

 

 1. ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK d.o.o. – ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU

Kavurića 12, 44000 Sisak, Hrvatska

info.sisak@absacciai.it

www.absacciai.it

00385 44 565 268

Djelatnost: Metalurgija

 1. ACCOA – ACCOA

Via dei Rabatta, 2/c – 34170 Gorizia, Italija

info@accoa.it

www.accoa.it

0039 0481 550118

Djelatnost: gospodarske komore za centralnu Europu

 1. ALBA PROFIL d.o.o. – ALBASIDERUGICA

Razvor 32, 35020 Kumrovec, Hrvatska

davide.vettorato@albasiderurgica.com

www.albasiderurgica.com

00385 49 500160

Djelatnost: Metalurgija

 

 1. ALPHA CAPITALIS

Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb, Hrvatska

info@alphacapitalis.com

www.alphacapitalis.com

00385 1 5806656

Djelatnost: Financije, revizije, računovodstvo, porezi

 

 1. AQUAFIL CRO d.o.o – AQUAFIL S.P.A.

Milana Prpića 114,49243 Oroslavlje, Hrvatska

info@aquafil.com

www.aquafil.com

00385 49 200 710

Djelatnost: Proizvodnja Nylon 6

 1. AUBAY ITALIA S.P.A.

Largo di Foppa 2, Cap 20121, Milano, Italija

info@aubay.it

www.aubay.it

0039 02 655 676 31

Djelatnost: IT

 1. AUTOFLOTA d.o.o.

Savska opatovina 42,10000 Zagreb, Hrvatska

prodaja@flota.hr

www.flota.hr

00385 98 470676

Djelatnost: Rent a’ car

 

 1. BANKA KOVANICA- CASSA DI RISPARMIO DI SAN MARINO

Petra Preradovića 29, 42000 Varaždin, Hrvatska

kovanica@kovanica.hr

www.kovanica.hr

00385 42403 403

Djelatnost: Banka

 

 1. BANCA FARMAFACTORING – BANCA FARMAFACTORING SPA

Via Domenichio 5, Milano, Italja

info-it@bffgroup.com

www.it.bffgroup.com

0039 02 499051

Djelatnost: Banka

 

 1. BIBETECH LABIN D.O.O. – BIBETECH SPA

Vinež 599, 52220 – Labin, Hrvatska

info@bibetech.it

www.bibetch.it

00385 52 853918

Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 1. BIJELA HARMONIJA d.o.o. – ARMONIA HOLDING

Samoborska cesta 266, 10000 Zagreb, Hrvatska

harmonija@harmonija-usluge.com

www.armoniaholding.it

00385 1 6055 284

Djelatnost: Uslužne djelatnosti održavanja zgrada i krajolika

 1. BOCCANERA d.o.o. – BOCCANERA SRL

Josipa Strganca 6, 10000 Zagreb, Hrvatska

boccanera.mauro@alice.it

0039 8163463

Djelatnost: Visokogradnja

 

 1. BTEC D.O.O.

Zagrebačka 5, 51000 Fiume, Hrvatska

iva.lesjak@btec.hr

www.btec.hr

00385 51 323 059

Djelatnost: Poslovno upravljanje i savjetovanje u vezi s upravljanjem

 1. BUTANPLIN D.O.O. – LIQUI GAS SPA

Ulica rijeke Dragonje 3, 52466 Novigrad, Hrvatska

butanplin@butanplin.hr

www.butanplin.hr

00385 52 211895

Djelatnost: Veleporodaja krutih, tekućih i plinovitih goriva

 

 1. CALLIGARIS d.o.o. – CALLIGARIS SRL
 2. Kovačića 178, 51314 Ravna Gora, Hrvatska

rozalija.kufner@calligaris.hr

www.calligaris.it

00385 51 818 337

Djelatnost: Drvna industrija i porizvodi od drva

 1. CALZEDONIA CROATIA D.O.O. – CALZEDONIA SPA

Marijana Mlinarića 3, 42203 Jalžabet, Hrvatska

info@calzedonia.hr

www.calzedonia.it

00385  91 3122 408

Djelatnost: Proizvodnja odjevnih predmeta, proizvodi od kože i krzna

 

 1. CAREL ADRIATIC D.O.O. – CAREL SPA

Vinež 600, 52220 Labin, Hrvatska

info.hr@carel.com

www.carel.com

00385 52 55 4200

Djelatnost: tehnologija upravljanja i ovlaživanja za klimatizaciju i hlađenje

 1. CARRSERVICE D.O.O. – CARRSERVICE SRL

Strossmayerova 16, 51000 Fiume, Hrvatska

info@carrservice.hr

www.carrservice.hr

00385 51 277051

Djelatnost: Proizvodnja i prodaja strojeva

 

 1. CHARTERED

Užarska 28, 51000 Fiume, Hrvatska

chartered@ri-t.hr

385 98 424249

Djelatnost: Poslovno savjetovanje 

 

 1. COMPROM PLUS d.o.o. – CALZEDONIA GRUPPO

Cehovska 100, 42000 Varaždin , Hrvatska

info@comprom.com

www.comprom.com

00385 42658658

Djelatnost: Proizvodnja odjevnih predmeta, proizvodi od kože i krzna

 1. CONDOR SERVICE D.O.O – CONDOR S.R.L

Srdoči 35 e, 51000 Fiume, Hrvatska

info@condorservice.hr

www.condorservice.hr

00385 91343437

Djelatnost: Pojektiranje, proizvodnja i održavanje industrijskih strojeva

 

 1. COSTRUZIONI CAPPELLARI D.O.O. – COSTRUZIONI CAPPELLARI S.R.L

Braće Radića 18, 42000 Varaždin, Hrvatska

info.costruzionicappellari@gmail.com

www.costruzionicappellari.com

00385 42 724229

Djelatnost: Visokogradnja

 

 1. DE’LONGHI HRVATSKA d.o.o. – DE’LONGHI

Zagrebačka Avenija 104 D, 10000 Zagreb, Hrvatska

info.croatia@delonghigroup.com

www.delonghigroup.com

00385 16406250

Djelatnost: Proizvodnja električnih uređaja i kućanskih aparata

 

 1. DIALOGO, obrt za poduku i prevođenje

Pleška 47, 10410 Velika Gorica , Hrvatska

goga@dialogo-mg.hr

www.dialogo-mg.hr

00385 91219922

Djelatnost: Prevoditeljski i nastavni centar

 1. DUCAL d.o.o. – CALZEDONIA GRUPPO

Marijana Mlinarića 3, 42203 Jalžabet, Hrvatska

info@ducal.hr

www.calzedonia.it

00385 42306 159

Djelatnost: Proizvodnja odjevnih predmeta, proizvodi od kože i krzna

 

 1. DUCATI KOMPONENTI d.o.o. – DUCATI ENERGIA

Zagorska 6, 42230 Ludbreg, Hrvatska

m.novak@ducatienergia.com

www.ducati-komponenti.hr

00385 42306159

Djelatnost: Proizvodnja NCAF strojeva i opreme

 

 1. EDISON INTERNATIONAL S.P.A. CROATIAN BRANCH – filiale Zagreb – EDISON INTERNATIONAL SPA

Donje Svetice 14, 10000 Zagreb, Hrvatska

info@edison.it

www.edison.it

00385 1 4592669

Djelatnost: Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

 1. EKO DOBRA PRIČA

Šeferova 21, 10000 Zagreb, Hrvatska

dobra.ekoprica@gmail.com

www.ekodobraprica.hr

00385 91527 0645

Djelatnost: Prodaja, uvoz, izvoz prehrambenih proizvoda

 1. ELI-ADRIATIK d.o.o. – ELI FRIULIA SRL

Via Dušana Mavra 10, 51211, Matulji Hrvatska

edi.furlan@eliadriatik.com

www.eliadriatik.com

0039 3351477214

Djelatnost: Zračni prijevoz avionima i helikopterima

 

 1. ENERGY PELLETS d.o.o.

Zrinska 18, Delnice, Hrvatska

direktor@pellets.hr

www.pellets.hr

00385 98257809

Djelatnost: Proizvodnja peleta

 

 1. ENERPLAN SRL – ENERPLAN SRL

Via Giuseppe Donati 41, 41012 Carpi

enerplan@enerplan.it

www.enerplan.it

0039 059 6321 001

Djelatnost: Inženjerska tvrtka

                                     

 1. EUROCONSULTING D.D .

Strossmayerova 16, 51000 Fiume, Hrvatska

adriano@euroconsulting.hr

www.euroconsulting.hr

00385 51372228

Djelatnost: Pomoćne djelatnosti u financijskim uslugama te uslugama osiguranja

 1. EURONEWPACK ALBA D.O.O. – EURONEWPACK S.R.L

Strossmayerova 16, 51000 Fiume, Hrvatska

info@euronewpackalba.hr

www.euronewpack.com

00385 52 840986

Djelatnost: Proizvodnja kartonskih pakiranja

 

 1. EUROREFLEX d.o.o. – YAMMA S.R.L

Vukovarska 219 a, 31000 Osijek, Hrvatska

euroreflex@euroreflex.hr

www.yama-group.com

00385 31494050

Djelatnost: Metalna industrija

 

 1. EUROTIP d.o.o.

Savska 144, 10000 Zagreb, Hrvatska

eurotip@zg.t-com.hr

www.vivatip.hr

00385 14811633

Djelatnost: Izrada pečata, tisak, promotivni materijali

 1. FASSA d.o.o.

Jadranska 1, 23450 Obrovac, Hrvatska

fassa@fassabortolo.com

www.fassabortolo.com

00385 993877133

Djelatnost: Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalne prerade minerala

 

 1. FATA SPA – filiale Zagreb -DANIELI GRUPPO

Rapska 46 b, 10000 Zagreb, Hrvatska

g.semeraro@fataepc.com

www.fatagroup.it

0039 335 7198241

Djelatnost: EPC izvođač radova na termoelektranama

 1. FER – Facolta’ di elettrotecnica e RIS

Unska 3, 10000 Zagreb, Hrvatska

fer@fer.hr

www.fer.unizg.hr

00 385 1 6129 999

Djelatnost: Fakultet elektrotehnike i računarstva

 

 1. FERRERO D.O.O. – FERRERO S.P.A

Radnička cesta 39, 10000 Zagreb, Hrvatska

hrvatska.reception@fererro.com

www.fererro.com

00385 1 2355038

Djelatnost: Veleprodaja čokolade i proizvoda od šećera

 1. FERRETTI Hrvatska – FERRETTI S.R.L

Via Corsica 6, Genova

info@ferretti-srl.it

www.ferretti-srl.it

0039 010 3071549

Djelatnost: Željezničke konstrukcije, ostale konstrukecije

 1. LIPOVLJANI LIGNUM D.O.O. – FLORIAN INC.

Industrijska 24, Lipovljanji, Hrvatska

infoll@floriangroup.hr

www.floriangroup.hr

00385 44 692900

Djelatnost: Drvna industrija i proizvodi od drva

 

 1. GAPE SAS di Boasso Piercarlo – GAPE SAS di Boasso Piercarlo Ec. S.A.S.

Piazza San Rocco 30, 17027 Pietra Ligure, Savona, Italia

gapesas@pec.it

0039 3356422389

Djelatnost: Gradnja, inženjering

 1. GENERALI OSIGURANJE D.D. – GENERALI ASSICURAZIONI

Vukovarska 284, 10000 Zagreb, Hrvatska

info.hr@generali.com

www.generali.com

00385 14600400

Djelatnost: Pomoćne djelatnosti u financijskim uslugama te uslugama osiguranja

 1. GENIUS LOCI d.o.o.

Galižanska cesta 8, Fažana, Hrvatska

nicoletta.balija@gmail.com

http://geniusloci.strikingly.com/

00385 98 9426580

Djelatnost: Usluge interpretativnog prijevoda

 

 1. GI GROUP STAFFING SOLUTIONS – GI GROUP

Gajeva 2b, 10000 Zagreb, Hrvatska

maja.markovic@gigroup.com

www.gigroup.hr

00385 91 491 0002

Djelatnost: Agencija za zapošljavanje, savjetovanje u sektoru ljudskih resursa

 

 1. HOTEL THE WESTIN (HUP GROUP)

Trg Krešimira Ćosića 9, 10000 Zagreb, Hrvatska

uprava@hup-zagreb.hr

www.hupzagreb.com

00385 1 3658 333

Djelatnost: Hoteli

 

 1. HUMANA .d.o.o. – EFT GRUPPO

Poljička cesta 2 a, 21312 Podstrana, Hrvatska

humanajdoo@gmail.com

www.semengineering.it

00385 95 535 2142

Djelatnost: Aktivnosti sanacije i ostale usluge gospodarenja otpadom

 

 1. INES TRGOVINA d.o.o.

Zagrebačka 5, 51000 Fiume, Hrvatska

info@inestrgovina.com.hr

 1. INFOBIP D.O.O.

Istarska 43 a, 52215 Vodnjan, Hrvatska

Sanjin.Korac@infobip.com

www.infobip.com

00385 52 63 87 75

Djelatnost: IT usluge

 

 1. INTINOVA d.o.o. – CALZEDONIA GRUPPO

Stjepana Radića 8, Majerje, Hrvatska

info@intinova.com.hr

www.calzedonia.it

00385 42306 159

Djelatnost: Proizvodnja odjevnih predmeta, proizvodi od kože i krzna

 1. INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES – INTESA SAN PAOLO

Radnička cesta 44, Zagreb,Hrvatska

governance@internationalvalueservices.com

https://www.internationalvalueservices.com/

00385 1 6360000

Djelatnost: IT usluge

 1. INT-SERVICE d.o.o.

Rovinjska 4, 21000 Spalato, Hrvatska

int-service@st.t-com.hr

www.int-service.hr

00385 21480512

Djelatnost: Poslovno upravljanje i savjetovanje u vezi s upravljanjem

 

 1. ITAGRO d.o.o. – GRUPPO MANARA

Zagrebačka 5, 51000 Fiume, Hrvatska

info@itagro.hr

www.gruppomanara.com

00385 916026224

Djelatnost: Poljoprivredna proizvodnja i prodaja

 

 1. ITALIKACINK d.o.o. – BISOLZINCO

Ćukovac b.b., 53201 Lički Osik, Hrvatska

italikacink@bisolzinco.it

www.bisolzinco.it

00385 53553600

Djelatnost: Metalurgija

 

 1. JADRANSKI POMORSKI SERVIS DD – ASOCIETA’ DI NAVIGAZIONE SPA

Verdieva 19, 51000 Fiume, Hrvatska

gagostinelli@scafi.it

www.jsp.hr

00385 51355 000

Djelatnost: Pomorski prijevoz i vuča

 1. JAMBREK MLADEN

Škrape 1, 21000 Seget Donji, Hrvatska

mladen.jambrek@gmail.com

www.jambrek-transporti.com

00385 42 561128

Djelatnost: Kopneni i cjevovodni prijevoz

 

 1. KOROTAJ RONALD – odvjetnički ured

Ulica Bože Gumpca 53a, 52 000 Pula, Hrvatska

info@korotaj.com

00385 52 894 5153

Djelatnost: Pravna djelatnost

 

 1. L’OPEROSA FACILITY MANAGEMENT – COOPERATIVA L’OPEROSA

Stjepana Babonića 102, 10000 Zagreb, Hrvatska

operosa@operosa.hr

www.operosa.it

00385 12345206

Djelatnost: Održavanje i čišćenje nekretnina

 

 1. LOVATO KONČAR – LOVATO ELCTRIC SPA

Borongajska 81 b, 10000 Zagreb, Hrvatska

prodaja@lovatokoncar.hr

www.lovatokoncar.hr

00385 1 2369 243

Djelatnost: Razvoj i proizvodnja sklopki

 1. LUISI SRL – LUISI SRL

Foro Ulpiano, Trieste, Italia

luisi@luisispa.com

http://www.luisispa.com/

0039 040 366570

Djelatnost: Proizvodnja, trgovina farmaceutskim i biološkim proizvodima

 1. MANPOWER Croatia d.o.o.

Avenija Dubrovnik 16, 10000 Zagreb, Hrvatska

info@manpower.hr

www.manpower.hr

00 385 1 5565 700

Djelatnost: Agencija za zapošljavanje- headhunting

 1. MAPEI d.o.o.- MAPEI S.PA.

Purgarija 14, Kerestinec, 10431 Sv.Nedjelja, Hrvatska

mapei@mapei.hr

www.mapei.com/hr

00 385 1 364 7790

Djelatnost: proizvodnja za gradnju i sanitarne opreme

 1. MG DESIGN d.o.o. – MARGRAF S.P.A.

Poduzetnička bb, 10314 Križ, Hrvatska

mi.turkovic@mgdesign.hr

www.mg-dizajn.com

00385 18000767

Djelatnost: Djelatnost informacijskih i IT usluga

 1. MLADEN DRAGANIĆ, ING.

Ježevečka 72, Ježevo, Rugvica – Dugo Selo, Hrvatska

draganic@libero.it

0039 3299013159 – 00385 91 4970192

Djelatnost: Kontrola kvalitete proizvoda, vještine u računovodstvu industrijskih troškova; Upravljanje postupkom topljenja plastike, automatizirana linija za montažu

 1. MON PERIN D.O.O.

Trg La Musa 2, 52211 Bale, Hrvatska

monperin@monperin.hr

www.monperin.hr

00385 52 824 075

Djelatnost: Hoteli

 1. NOVATION TECH ISTRIA d.o.o. – NOVATION TECH S.P.A.

Strossmayerova 16, 51000 Rijeka, Hrvatska

info@novationtech.com

www.novationtech.com

0039 04 232811

Djelatnost: Industrijski inženjering

 

 1. OLIMPIAS TEKSTIL D.O.O. – OLIMPIAS S.P.A.

Vukovarska cesta 219, 31000 Osijek, Hrvatska

ATrentin@olimpias.it

www.olimpias.com

00385 31 514 514

Djelatnost: Proizvodnja odjevnih predmeta, proizvodi od kože i krzna

 

 

 1. PBZ INVEST- INTESA SAN PAOLO

Ilica 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

pbzinvest@pbzinvest.hr

www.pbzinvest.hr

00385 1 6363699

Djelatnost: Banka

 

 1. PEDERZANI IMPIANTI SRL – filiale Varaždin – PEDERZANI IMPIANTI S.R.L

Braće Radića 18, 42000 Varaždin, Hrvatska

amministrazione@pederzani.it

www.pederzani.it

Djelatnost: Proizvodnja tehnoloških sustava i obnovljive energije

 

 

 1. PETRA VUKSANOVIĆ, odvjetničko društvo

Blaža Polića 4, 51000 Fiume, Hrvatska

odvjetnicki.ured.vuksanovic@ri.t-com.hr

www.petravuksanovic.com

00385 51 338 913

Djelatnost: odvjetnički ured

 

 

 1. PIERRE SRLS – PIERRE SRLS

Via F. Cavallotti, 5 – 26841 Casalpusterlengo (Lo), Italia

info@promoresort.it

http://www.promoresort.it/

0039 0377 444100

Djelatnost: Usluge marketinga i prodaje

 

 1. PKF TAX CONSULTING ANTIČIĆ d.o.o.

Rapska 46 b, 10000 Zagreb, Hrvatska

diana.anticic@porezni-savjetnik.com

www.porezni-savjetnik.com

00385 16187155

Djelatnost: Poslovno upravljanje i savjetovanje u vezi s upravljanjem

 1. PREVODITELJSKI OBRT DUBRAVKA MITRAKOVIĆ

Hanuševa 6, 10000 Zagreb, Hrvatska

dubravka.mitrakovic@zg.t-com.hr

00385 911022505

Djelatnost: Usluge prijevoda

 

 1. PRICEWATERHOUSECOOPERS Savjetovanje Hrvatska

Henizelova 70, 10000 Zagreb, Hrvatska

neven.habunek@pwc.com

www.pwc.hr

385 1 6328 888

Djelatnost: Savjetovanje, EU projekti, revizija

 1. PRIMACOŠPED D.O.O.

Jankomir 25, 10000 Zagreb, Hrvatska

office@primaco.eu

www.primaco.eu

003851 3440744

Djelatnost: Međunarodni prijevoz

 

 1. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. – INTESA SAN PAOLO

Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, Hrvatska

info@pbz.hr

www.pbz.hr

00385 1 636 2042

Djelatnost: Banka

 

 1. C. METALNE KONSTRUKCIJE D.O.O. – MEP GROUP

Ulica Nikole Tesle 56, 48260 Križevci, Hrvatska

info@scsu.hr

www.mepgroup.com

00385 48 270 568

Djelatnost: Proizvodnja strojeva i opreme NEC

 

 

 1. STUDIO LEGALE Prelec Anita

Prolaz M. K. Krucifiksa 4 / 2, 51000 Fiume, Hrvatska

studio@legale-prelec.hr

www.legale-prelec.hr

00385 51493430

Djelatnost: Pravne i računovodstvene usluge

 1. TISKARA REPRINT D.O.O.

Kostanjevec 37, 1000 Zagreb, Hrvatska

jadranka@tiskara-reprint.hr

www.tiskara-reprint.hr

00385 12025224

Djelatnost: Tisak

 

 1. TORNERIA S.C.M. – TORNERIA S.C.M.            

Via Cavour 30, 36040 Brendola, Italia

torneriascm@alice.it

www.torneriascm.it

0039 0444 601 127

Djelatnost: Metalurgija-inženjerstvo

 

 1. TRANSCOM WORLDWIDE Croatia D.O.O. – Transcom Worldwide AB, Hälsingegatan 40,Sweden 

Transcom Worldwide AB, Hälsingegatan 40,Sweden-J .Zakna 4b , 52100 Pula, Hrvatska

ubaldo.urso@transcom.com

www.transcom.com

00385 956125624

Djelatnost: IT

 

 1. Transport Izdavaštvo j.d.o.o.-QUATTRRO RUOTE

Radnička cesta 184, 10000 Zagreb, Hrvatska

mato@transportmagazin.hr

www.quattroruote.hr

00385 1 5509 653

Djelatnost: Izdavaštvo

 

 1. TRGOMETAL D.O.O. GORICA

Gorica 11b, Žminj, Hrvatska

info@trgometal.info

www.trgometal.info

385 52 567209

Djelatnost: Iznajmljivanje građevinskih strojeva

 

 1. TUBLA d.o.o. – CALZEDONIA GRUPPO

Ulica republike Italije 3, 40000 Čakovec, Hrvatska

info@tubla.hr

www.calzedonia.it

00385 40 379 379

Djelatnost: Proizvodnja odjevnih predmeta, proizvodi od kože i krzna

 

 1. VEZA SAVJETOVANJE D.O.O.

Medulin , Debeli vrv 36, Hrvatska

fedeletroisi@iclod.com

00385 981309503

Djelatnost: Poslovno savjetovanje

 

 1. VRATONJA D.O.O. – DANE MOBILI S.R.L

Mate Vlašića 20, Parenzo, Hrvatska

dane@danemobili.com

www.danemobili.hr

00385 98 7373 248

Djelatnost: Proizvodnja i prodaja namještaja

 

 1. VUKMIR I SURADNICI

Gramača 2 L, Zagreb, Hrvatska

vukmir@vukmir.net

www.vukmir.net

00385 1 3760511

Djelatnost: Pravne djelatnosti i usluge računovodstva / licenciranje

 

 1. VUKOVAR TEKSTIL d.o.o.

Vijeće Europe 28, 32000 Vukovar, Hrvatska

vukovar.tekstil@vu.t-com.hr

www.vukovar-tekstil.hr

00385 32 416 816

Djelatnost: Tekstilna industrija

 

 1. VZT Savjetovanje d.o.o

Zagrebačka 5, 51000 Fiume, Hrvatska

info@vzt-savjetovanje.hr

Djelatnost: Poslovno savjetovanje

 

 

 1. WAM ADRIA d.o.o. – WAM GROUP

Ul. Breznički Hum 7 a, 42225 Breznički Hum, Hrvatska

giorgio.dascenzo@wamgroup.com

www.wamadria.hr

00385 42 402 304

Djelatnost: Razvoj i proizvodnja opreme i komponenata za sustave rukovanja i obrade rasutih materijala

 1. Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG – filiale Zagreb        

Ivana Lučića 2a, Eurotower 19th floor,10000 Zagreb, Hrvatska

dubravka.putanec@wolftheiss.com

www.wolftheiss.com

00385 1 4925 430

Djelatnost: Poslovno upravljanje i savjetovanje u vezi s upravljanjem

 1. YTRES d.o.o. – CALZEDONIA GRUPPO       

Ulica grada Verone 3, 42204, Donji Kneginec, Hrvatska

info@ytres.com.hr

www.calzedonia.it

00385 42 379 379

Djelatnost: Proizvodnja odjevnih predmeta, proizvodi od kože i krzna

 1. ZAGREBAČKA BANKA D.D. – UNICREDIT GRUPPO

Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska

info@unicreditgroup.zaba.hr

www.zaba.hr

00385 1 6104 700

Djelatnost: Banka

 

 1. ZATRA SERVIZI – ZATRA SERVIZI DI ANDREA ZANICHELLI

Via Priore 29, Bagnolo San Vito (MN), Italia

info@zatra.it

www.mbe.com

00 39 3471281628

Djelatnost: Prijevoz tereta

 

 1. ŽIVA VODA D.O.O. – AQUAVIVA S.R.L

Vrtni put 3, 10000 Zagreb, Hrvatska

info@aquaviva.hr

www.aquaviva.hr

00385 1 2455-765

Djelatnost: Distribucija vode

 1. ŽURIĆ I DRUŠTVO, odvjetničko društvo d.o.o.

Savska cesta 32/13 , 10000 Zagreb, Hrvatska

info@zuric-i-partneri.hr

www.zuric-i-partneri.hr

00385 1 5555 630

Djelatnost: Pravne usluge