Upravno vijeće

Organizacijska struktura

Rad Komore vođen je od strane Upravnog vijeća, koji je sačinjen od devet članova. Glavni tajnik Komore, obavlja aktivnosti te je prisutan na svim sastancima Vijeća. Nadzorni odbor verificira točnost upravnih alata te financija. Na sve sastanke Upravnog vijeća, pozvani su predstavnici talijanskih institucija u Hrvatskoj: Ambasada Italije u Zagrebu i Agencija ICE. Veleposlanik Republike Italije u Hrvatskoj je ujedno i počasni predsjednik THGK.

Upravno vijeće

Pierfrancesco Sacco,
počasni predsjednik
Veleposlanik Republike Italije u Hrvatskoj

Francesco Ruffoli,
predsjednik
Calzedonia grupa

Alessio Cioni,
dopredsjednik
Privredna banka Zagreb (Intesa Sanpaolo group)

Raoul Cvečić Bole,
dopredsjednik
Energy pellets

Elvio Florian,
član Upravnog vijeća
Florian Group – Florian Hrvatska

Andrea Tiberi,
član Upravnog vijeća
Zagrebačka banka d.d. -Unicredit

Giorgio D’Ascenzo,
član Upravnog vijeća
Wam Adria – Wam Group

Peter Ferluga,
član Upravnog vijeća
De’ Longhi Hrvatska

Branko Močibob,
član Upravnog vijeća
Generali Osiguranje

Marco Clemente,
član Upravnog vijeća
ABS Sisak

Andrea Perkov,
generalna tajnica

Hrvoje Grenac,
voditelj pravnih poslova

Abel & Grenac & Ležaić, odvjetničko društvo

Iva Lesjak,
predsjednica Vijeća revizora
Btec d.o.o.

Anela Bušljeta,
član Vijeća revizora
Personela d.o.o.

Diana Antičić,
član Vijeća revizora
PKF TAX Antičić

Domagoj Havliček,
stručni suradnik za komunikacije