Postani član

join

Članovima Komore mogu postati sve pravne i fizičke osobe koje djeluju i posluju u Republici Hrvatskoj ili Republici Italiji, slične udruge i asocijacije poduzetnika.

U Komoru se možete prijaviti popunjavanjem prijavnice u PDF-u, slanjem na e-mail Komore info@ccic.hr ili poštom na adresu Komore.

Za pravne osobe prijavnicu mora potpisati odgovorna osoba koja je navedena na Izvodu kao zakonski zastupnik.

Član se postaje nakon što Upravno vijeće Komore odobri članstvo. Nakon odobrenja prijavitelj postaje član Komore te je kao takav dužan poštivati njezin Statut.

Nakon što prijavitelj dobije pismenu potvrdu primitka u članstvo Komore, isti je dužan uplatiti godišnju članarinu prema vlastitim potrebama sukladno tablici:

KATEGORIJE GODIŠNJA ČLANARINA KN
Redovni član   2 5 0 €
Biznis član   5 0 0 €
Član podrške   1  0 0 0 €
Premium član   2  0 0 0 – 5  0 0 0 €
Platinum član   6  0 0 0 € – 1 0  0 0 0 €

Uz prijavnicu, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

Za pravne osobe

  • Izvod iz sudskog registra za tvrtku
  • Obavijest o razvrstavanju Statističkog zavoda

Za fizičke osobe

  • Presliku osobne iskaznice ili broj putovnice
  • OIB

Istupanje iz članstva

Zahtjev za istupanjem iz članstva dostavlja se glavnom tajniku u pisanom obliku barem jedan kalendarski mjesec prije isteka roka za plaćanje godišnje članarine. U suprotnom, članarina za sljedeću godinu mora se platiti.