„ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“

Dana 28.12.2017. ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, predsjednica Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak Tamara Perko i član Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak Hrvoje Čuvalo, potpisali su Sporazum o financiranju kojim se ovlašćuje HBOR za izravnu provedbu financijskog instrumenta ESIF Krediti za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora.

ESIF Krediti za energetsku učinkovitost financijski je instrument vrijedan 190 milijuna kuna za koji su sredstva osigurana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetnu os 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Specifični cilj 4c1 – Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Cilj ovog financijskog instrumenta je podupiranje ulaganja u energetsku učinkovitost te poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, radi postizanja energetskih ušteda koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50%.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/energetska-obnova-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-zgradama-javnog-sektora/

Također vam donosimo indikativni godišnji plan natječaja za 2018. godinu, a kojeg možete preuzeti ovdje.