06.svibanj 2016. godine – Prezentacija o strukturnim instrumentima EU

Naša Udruga želi osigurati svojim članovima sve nove i točne informacije o strukturnim instrumentima Europske unije, podrška koja je u različitim oblicima vrlo važna za proširenje poslovanja. Shodno tome Udruga je organizirala dana 06. svibnja 2016. godine susret u prostorijama Udruge na tu temu.

Prezentacija je bila na talijanskom jeziku a istu su  održali i dr. Terzoni Mauro, direktor međunarodnih financijskih usluga u regiji Marche i gospodin Flavio Mais, član uprave UTPUH-a viši konzalting partner Jureconsultinha i viši partner tvrtke Operae d.o.o.  iz Rijeke.

Aktivnost Udruge u približavanju i suradnji s Confinindustriom i Talijanskom gospodarskom komorom u inozemstvu

Dana 19. listopada 2015. godine predsjednik udruge, gospodin Dubravko Hoić, glavni tajnik, gospodin Hrvoje Grenac i član upravnog odbora, gospodin Flavio Mais, odazvali su se pozivu gospodina Edoarda Garronea, potpredsjednika Confindustrije Italija i delegat Confindustrije za asocijativnu internacionalizaciju i nazočili sastanku Međunarodnih predstavnika Confindustrije koja se održala u Milanu dana u sklopu sajma EXPO. Tom je prigodom organiziran i posjet samom sajmu.
Na sastanku se razgovaralo o još boljoj suradnji između Udruge talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj i Confindustrije te su se ojačala poznanstva između predsjednika i direktora koji djeluju u krugu Međunarodnog konfederalnog sustava, ne samo na Blakanu nego i u Rusiji.
Sastanku su nazočili i gospoda iz Confindustrie Balcani, preimenovana u Confinindustria EstEuropa koja uključuje, uz postojeće udruge Confindustrije u Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Rumunjskoj, Srbiji i Rusiji.
Projekt Confindustrie EstEuropa započet je još 2004. godine u Bugarskoj i sada je Confindustria izrazila želju za suradnjom sa našom udrugom. Confindustria želi organizirati, početkom 2016. godine, jedan veliki promotivni događaj, koji će učiniti poznatijom Confindustriu a i promovirati našu udrugu.
Također, predstavnici udruge, Dubravko Hoić, predsjednik, Hrvoje Grenac, glavni tajnik, Francesco Ruffoli i Flavio Maiss, članovi upravnog vijeća udruge, odazvali su se pozivu gospodina Antonia Romana, voditelja podrške mreže Talijanskih gospodarskih komora u inozemstvu i prisustvovali njihovoj 24. Svjetskoj konvenciji, koja se održala u Trstu od 24. do 27. listopada 2015. godine.
Predstavili smo naš dosadašnji rad, posebice u pomoći našim članicama na pravnom i poreznom polju glede problematike povezane s ministarstvom financija RH, promidžbi udruge u svim hrvatskim regijama, suradnji s Veleposlanstvom, Agencijom ICE, dok je gospodin Romano u kratko iznio ustrojstvo Komore u inozemstvu, poduzetničku inicijativu nužnu za razvoj svake pojedine od Komora, primjere uspješnih poput Talijansko-Nizozemske, Talijansko-Danske te dvogodišnji put od pridruživanja, preko punopravnog članstva do priznanja Republike Italije. Dr. Romano je izrazio spremnost Unioncamere da se odmah pokrene postupak pridruživanja, kako bismo bili u mogućnosti što prije ostvariti punopravno članstvo.
Upravno vijeće UTPUH-a razmotriti će daljnji rad udruge i mogućnosti suradnje i povezivanja u budućnosti.

Objavljen Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi

hand_writingTemeljem izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona u Narodnim novinama 78/15 od 17. srpnja 2015.g. objavljen  je Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi koji stupa na snagu sedmog dana od objave. Tekst Pravilnika možete pronaći ovdje.
Najvažnije iz sadržaja Pravilnika:

Obvezujuća mišljenja

Kao područja o kojima će se izdavati obvezujuća mišljenja određena su:
 • utvrđivanje oporezivih isporuka u svrhu podjele pretporeza,
 • primjena poreznih propisa u slučajevima investicijskih projekata koji se realiziraju u Republici Hrvatskoj, čija vrijednost prelazi 20.000.000,00 kuna,
 • utvrđivanje porezne osnovice poreza na dobit pri spajanju, podjeli, djelomičnoj podjeli, prijenosu imovine i zamjena dionica i udjela osim poreznih postupaka utvrđenih člancima 20.a do 20.r Zakona o porezu na dobit,
 • primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kod obveza poreza na dohodak i poreza na dobit
 • područja primjene obvezujućih mišljenja mogu biti i porezni tretmani poslovnih aktivnosti koje zbog svojih osobitosti nisu usporedive niti uobičajene s poslovnim aktivnostima koje se obavljaju na području Republike  Hrvatske.
Zahtjev može podnijeti porezni obveznik rezident ili nerezident odnosno njegov opunomoćenik ili porezni savjetnik, fizička ili pravna osoba koja još nije stekla status poreznog obveznika ili nije još izvršila registraciju obavljanja djelatnosti prema posebnim propisima odnosno njihov opunomoćenik ili porezni savjetnik. Za izdavanje obvezujućih mišljenja nadležna je Porezna uprava, Savjetodavno tijelo za obvezujuća mišljenja, koje se osniva po odluci Ravnateljice Porezne uprave. Podnositelj može podnijeti prijedlog za održavanjem prethodnog razgovora sa Poreznom upravom na kojem se usmeno razjašnjavaju činjenice i okolnosti pitanja koje bi moglo biti predmetom obvezujućeg mišljenja. Zahtjev se podnosi putem nadležne ispostave Porezne uprave ili Ureda za velike porezne obveznike.
Rok za izdavanje obvezujućeg mišljenja je 60 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva. U propisanim slučajevima ovaj rok se može produljiti.
Troškovi su određeni u rasponu od 5.000,00 kuna do 30.000,00 kuna prema ekonomskoj snazi podnositelja zahtjeva.

Ispravak prijave

Za ispravak prijave podrobnije se razrađuju uvjeti, način i rokovi ispravka prijave na poziv Porezne uprave  koja može u slučajevima u kojima to ocijeni potrebnim do isteka roka zastare pozvati poreznog obveznika da izvrši ispravak prijave u ostavljenom roku koji ne može biti dulji od 30 dana od zaprimljenog poziva.
Ako se porezni obveznik ne odazove pozivu, Porezna uprava će pokrenuti postupak poreznog nadzora radi detaljne provjere točnosti i vjerodostojnosti podataka i knjigovodstvene dokumentacije.

Statistička izvješća o činjenicama bitnim za oporezivanje

Subjekti podnošenja izvješća su porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV koji na dan sastavljanja izvješća imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja, a koja su dospjela sukladno rokovima ispunjenja novčanih obveza.
O dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima obveznici su dužni do naplate u cijelosti ili cjelokupnog otpisa, sastavljati statistička izvješća sa stanjem na dan 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca tekuće godine, uz uvjet da na dan sastavljanja nisu starija od 6 godina.
Obrazac OPZ-STAT-1 sastavni je dio Pravilnika te se propisuju rokovi podnošenja ovih obrazaca, a kao prvi datum podnošenja propisan je 20. veljače  2016. godine, kako bi se porezni obveznici – podnositelji obrasca stigli na vrijeme pripremiti.

Porezna nagodba

Propisuje se detaljnije sklapanje porezne nagodbe između poreznog tijela i poreznog obveznika za novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora i to do  uručenja zapisnika o obavljenom poreznom nadzoru. Novoutvrđene porezne obveze  utvrđene u postupku procjene prema čl. 82. st. 2. Općeg poreznog zakona mogu se smanjiti za ukupno 5%.
Obveze po osnovi utvrđenih zateznih kamata u postupku poreznog nadzora mogu se smanjiti od 10% do 100% ako se iznos plaća na dan sklapanja nagodbe, razmjerno iznosu uplaćenih novoutvrđenih poreznih obveza. Za plaćanje cijeloga iznos novoutvrđenih poreznih obveza ili ostatka iznosa u roku od 90 dana od dana sklapanja porezne nagodbe kamate se smanjuju za 50%.
Cilj  sklapanja porezne nagodbe je povećanje naplate novoutvrđenih obveza u poreznom nadzoru, skraćivanje trajanja poreznog postupka (nema prigovora, žalbi, tužbi), poticanje poreznih obveznika na dobrovoljno izvršenje poreznih obveza kroz stimulativne mjere koje se odnose na porezne obveze utvrđene procjenom porezne osnovice, smanjenje obračunane zatezne kamate ako porezni obveznik prihvaća obveze utvrđene u nadzoru i odrekne se prava na žalbu te plati novoutvrđenu obvezu u tijeku nadzora, a porezno tijelo se odriče  prekršajnog progona ako su sukladno odredbama Prekršajnog zakona ispunjeni uvjeti za primjenu načela oportuniteta i ako porezni obveznik plati novoutvrđene obveze u tijeku nadzora.

Predstavnici Confindustrije u Zagrebu

img_1740_1 img_1743_1Dana 6. i 7. srpnja 2015. godine naša Udruga je bila domaćin delegaciji talijanske udruge poslodavaca Confindustrije. Gospodin Edoardo Garrone, potpredsjednik Confindustrije Italija i delegat Confindustrije za asocijativnu internacionalizaciju te njegovi suradnici,  g. Luigi Salvadori, Predsjednik Konfindustria Balcani, g. Erich Cossutta, Predsjednik Konfindustria Srbija, g. Antonio Schiro, potpredsjednik Confindustrije Srbija te gđa. Irena Brajović, direktorica  Confindustrije Srbija, prisustvovali su raznim sastancima sa sličnim Udrugama u Hrvatskoj te tijelima državne Uprave.
6. srpnja 2015. godine delegaciju je primio gospodin Luca Laudiero zamjenik veleposlanice Talijanske Republike u Republici Hrvatskoj, nakon čega je slijedio prijem u Ministarstvu poduzetništva i obrta od strane gospodina Sani Ljubunčića, načelnika Sektora za međunarodnu suradnju, investicije, izvoz i konkurentnost, gospođe Ljiljane Zajc, voditeljice Službe za potporu ulaganja i investicije i gospođe Divna Plenča Bilos, voditeljice Službe za međunarodnu suradnju.
Gospodin Dubravko Hoić, gospodin Edoardo Garrone i gospodin Flavio Mais, primljeni su od strane gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Milana Bandića te se razgovaralo o ulozi UTPUH-a u Hrvatskoj te suradnji Confindustrije sa Gradom Zagrebom.
Slijedećeg dana gospodin Dubravko Hoić ugostio je delegaciju u Varaždinu.
Nakon povratka u Zagreb delegaciju Confindustrije primila je Hrvatska Udruga Poslodavaca. Uz predsjednicu Hrvatske udruge poslodavaca, Gordanu Deranju i Davora Majetića, glavnog direktora HUP-a, sudjelovali su i Bernard Jakelić, zamjenik glavnog direktora, Lidija Horvatić, direktorica Odjela politike EU i međunarodnih poslova, Sadmir Hošić, član izvršnog odbora HUP-Udruge malih i srednjih poduzetnika i Sanja Smoljak Katić, direktorica granskih udruga HUP-Udruge trgovine i HUP-Udruge financijskog poslovanja.
Osim sastanaka sa Udrugama i državnim tijelima, delegacija Confindustrije održala je sastanak i sa članovima Upravnog Vijeća Udruge talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj, gdje je Confindustrija predstavila sebe i svoje aktivnosti. Sastanku su prisustvovali i gospodin Gianluca Di Felice, trgovački Ataše  Veleposlanstva Republike Italije u Zagrebu, te gospodin Massimo Sessa, direktor Talijanskog instituta za vanjsku trgovinu ICE. Uz predstavljanje Confindustrije, tema sastanka je bila i buduća, još jača suradnja između Confindustrije i Udruge talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj te je Confindustrija uputila poziv UTPUH-u da im se pridruži i postane njihov član.

Talijanski predsjednik u službenom posjetu Hrvatskoj

slika_mattarella_webPredsjednik Republike Italije, prof. Sergio Mattarella 23. travnja 2015. godine boravio je u službenom posjetu Zagrebu, tijekom kojeg se sastao s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović i s premijerom Zoranom Milanovićem.
Prigodom službenog ručka na kojem ga je ugostila Hrvatska predsjednica, predsjednik je imao priliku susresti visoke predstavnike talijansko-hrvatskog gospodarskog svijeta.
Susretu je prisustvovala i Udruga talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj sa svojim predsjednikom gospodinom Dubravkom Hoićem i članovima Vijeća Udruge.

Suradnja s ostalim udrugama

aiic_utpuh_i_confindustria_serbiaUdruga talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj do sada je ostvarila suradnju sa

 • Udrugom talijanskih trgovinskih komora u inozemstvu
 • Hrvatskom gospodarskom komorom 
 • Udrugom Confindustria Serbia
 • Udrugom Confindustria Balkani

Udruga će suradnju i dalje razvijati sa sličnim udrugama i asocijacijama u Hrvatskoj, Italiji i regiji.

Članovi udruge mogu postati sve pravne i fizičke osobe koje djeluju i posluju u Republici Hrvatskoj ili Republici Italiji, slične udruge i asocijacije poduzetnika. Dovoljno je skinuti pristupnicu s naših web stranica. Pristupnicu je potrebno ispuniti, ovjeriti te poslati na info@ccic.rla.hr. Za sva pitanja, informacije i podatke slobodno nas kontaktirajte putem kontaktnog obrasca ili na brojeve telefona.

Osnovana Udruga UTPUH

logo_aiic_crno_bijelo_2Dana 11. travnja 2014. godine, osnovana je udruga Udruga talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj, UTPUH (tal.AIIC). Udruga je regularno registrirana pri nadležnim tijelima RH.

Ciljevi

 • Razvijanje i unaprjeđenje odnosa između talijanskih i hrvatskih poduzetnika.
 • Poticanje kontakata i suradnje s lokalnim i državnim vlastima u Republici Hrvatsjkoj.
 • Promicanje i razvoj suradnje između Italije i Hrvatske na gospodarskom, trgovinskom i kulturnom području.

Organizacijska struktura

Udruga ima upravno vijeće od devet članova te glavnog tajnika udruge i vijeće revizora. Na sve sastanke se obavezno pozivaju predstavnici talijanskih institucija u Republici Hrvatskoj, veleposlanstva u Zagrebu te ICE-a Zagreb, dok je Veleposlanik Republike Italije u Zagrebu počasni predsjednik AIIC-a.

Aktivnosti udruge

 • Olakšati djelovanje i poslovanje članova udruge
 • Organizacija zajedničkih susreta talijanskih i hrvatskih poduzetnika radi olakšavanja i boljeg poslovnog snalaženja naših članova u Republici Hrvatskoj.
 • Otklanjanje administrativnih i birokratskih barijera u Republici Hrvatskoj radi što lakšeg djelovanja članova udruge.
 • Organizacija panela s raznim ministarstvima, agencijama i institucijama prema pretežitom interesu članova.
 • Postavljanje pitanja i zahtjeva prema institucijama državne i lokalne uprave za usklađivanjem, promjenama ili donošenjem pravilnika i zakona koji onemogućuju i otežavaju poslovanje naših članova u Republici Hrvatskoj.
 • Pružanje savjetodavnih usluga članovima udruge iz područja pravne i porezne problematike te iz područja EU fondova.
 • Održavanje konferencija, seminara, rasprava i okruglih stolova radi promicanja gospodarskih i trgovinskih odnosa između naše dvije zemlje.
 • Promicanje gospodarskih i trgovinskih odnosa između Republike Italije i Republike Hrvatske.
 • Suradnja s državnim i lokalnim institucijama, talijanskim gospodarskim komorama i Hrvatskom gospodarskom komorom te sa sličnim udrugama i organizacijama u Italiji i Hrvatskoj.
 • Obavještavanje javnosti o djelovanju i aktivnostima Udruge.

Članovi

Članovi udruge mogu postati sve pravne i fizičke osobe koje djeluju i posluju u Republici Hrvatskoj ili Republici Italiji, slične udruge i asocijacije poduzetnika.

Suradnja

Udruga talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj do sada je ostvarila suradnju sa Udrugom talijanskih trgovinskih komora u inozemstvu, Hrvatskom gospodarskom komorom, udrugama Confindustria Serbia i Confindustria Balcani, te će suradnju i dalje razvijati sa sličnim udrugama i asocijacijama u Hrvatskoj, Italiji i regiji.